Sportclubs gaan op alternatieve wijze verder met activiteiten

Sportclubs gaan op alternatieve wijze verder met activiteiten

REGIO – De sportclubs in de regio zijn ondanks de coronacrisis hard bezig om hun bestaan te kunnen blijven behouden. Door de gevolgen van het coronavirus kunnen sportclubs de leden niet meer van trainingen en wedstrijden voorzien. Hierdoor moet de organisatie alternatieve middelen inzetten om de leden toch bij de club betrokken te houden.

SV Orion

Tom Smit, voorzitter van SV Orion, vertelt dat er op een andere manier toch contact met de sportvereniging behouden kan worden: “Voor de start van de activiteiten voor de jeugd hebben we oefeningen laten bedenken voor jeugd en senioren die ze thuis konden doen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld challenges doen. Ook worden er wedstrijden gehouden via internet.”

Leden van de sportvereniging betalen contributie, ondanks dat er geen fysieke trainingen zijn vertelt de voorzitter: “De contributie wordt gewoon doorbetaald door alle leden. Op dit moment hebben we geen inkomsten, maar ook geen uitgaven”, vult Smit aan, “Alle vrijwillige vergoedingen zijn gestopt behalve voor de actieve trainers. De huurbetaling inzake gebruik van de sportvelden is opgeschort door de gemeente Nijmegen. Voor de rest hebben we geen stroomkosten omdat er geen gebruik van de lichtmasten wordt gemaakt.”

AWC Wijchen

Fred Thannhauser, secretaris van sv AWC Wijchen, vertelt dat er vooral online verder wordt gegaan: “Wij als vereniging houden onze leden wekelijks op de hoogte van onze maatregelen en mogelijkheden via een nieuwsbrief, social media en de website. Het sportpark is  afgesloten en er wordt goed op gehandhaafd. Challenges worden online gezet door de trainers. Ook houden zij contact met hun teams via apps.”

Thannhauser zegt dat de vereniging financieel gezien niet op omvallen staat: “Tot op heden kunnen we de financiële gevolgen in de hand houden. De meeste uitgaven waren al gedaan en door de achtergebleven inkomsten worden we natuurlijk wel zwaar gedupeerd”, vertelt de secretaris, “Voor de betaalde trainer(s) is ondersteuning gevraagd en reeds ontvangen; de vrijwilligersvergoedingen zijn stop gezet. Voor het overige hebben we de gevoelige consumptiemiddelen terug kunnen geven aan de leverancier en als dat niet mogelijk was gedoneerd aan de voedselbank of aan leden die het zwaar hebben.”

Thannhauser vertelt dat de commissie voetbalzaken zich al buigt over een plan om langzaamaan weer op te starten: “Daar de gemeente leidend is bij het bepalen of er weer mondjesmaat mag worden gesport, bieden wij een plan aan voor de jeugd t/m 12 jaar en voor de oudere jeugd t/m 18 jaar. We gaan er vanuit, bij toestemming van de gemeente en genoeg vrijwilligers/trainers, dat we beginnen m.i.v. 29 april onder de strikte maatregelen van het protocol van de gemeente.”

NSVV FC Kunde

Anouk Jurriens, secretaris van studentenvoetbalvereniging NSVV FC Kunde, zegt dat de club in coronatijd niet veel kan doen: “We proberen nog wat online activiteiten op te pakken zoals de online Batavierenrace en een Kunde Quiz. Daarnaast proberen we onze sponsors zo goed mogelijk te helpen door bijvoorbeeld maaltijden van café Daen te promoten binnen de club en dan zelf als bestuur de bezorgdienst overnemen. We sturen thuis-train-sessies vanuit Fysiotherapie Bottendaal door naar onze leden en daarnaast proberen we café van Rijn te benaderen voor hulp.”

Jurriens vertelt dat de voetbalvereniging financieel gezien een gezonde club is en dat de leden waarschijnlijk korting krijgen op contributie: “We zullen niet in staat zijn om alles in te lopen maar een deel moet haalbaar zijn. We proberen dit jaar nog quitte te spelen indien dit mogelijk is. Hoeveel korting onze leden krijgen hangt af van onze sponsoren en hoe snel zij geld beschikbaar hebben voor onze club."

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}