Stadsbegroting aangenomen, steun raad voor cultureel erfgoed en coulance naar sportclubs

Stadsbegroting aangenomen, steun raad voor cultureel erfgoed en coulance naar sportclubs

NIJMEGEN – De Nijmeegse gemeenteraad heeft de door het college voorgedragen stadsbegroting voor de periode 2021-2024 vrijwel onaangepast aangenomen. In de begroting wordt het accent gelegd op investeringen in wonen, cultuur, en de lokale economie in de binnenstad. Wel werden er veel moties aangenomen met betrekking tot onder andere de Stevenskerk en Stichting Maewael Van Lymborch. Ook komt de raad sportverenigingen tegemoet door tijdelijk regels voor reclame-uitingen te versoepelen.

“Tijd van grote onzekerheid”

Met de plannen in de begroting hoop wethouder Monique Esselbrugge (D66) dat Nijmegen zo sterk mogelijk uit de coronacrisis kan komen. “Het is een tijd van een grote onzekerheid. We weten niet wanneer deze crisis voorbij en wat de uiteindelijke de effecten zijn op de maatschappij en de economie. Daarom hebben we gekeken naar wat er wél kan, zodat we kunnen blijven investeren. Daarom geven we een extra impuls van 25 miljoen voor de drie hoofdzaken wonen, cultuur en binnenstad. We geloven dat we met deze begroting de gevolgen van de coronacrisis wat kunnen dempen en er sterk uit kunnen komen.”

Geld voor pilot met gratis huiswerkbegeleiding

Hoewel er nog wel vijf andere amendementen werden ingediend, waaronder de traditionele tegenbegroting van de VVD, werd alleen een amendement van D66, GroenLinks en PvdA met betrekking tot het reserveren van 60.000 euro voor een pilot met gratis huiswerkbegeleiding aangenomen. Eerder werd hierover al een motie aangenomen. De achterliggende gedachte is om kansengelijkheid te creëren voor alle leerlingen, omdat de indieners van mening zijn dat de toename van betaalde huiswerkbegeleiding bijdraagt aan segregatie in het Nijmeegse onderwijs en de Nijmeegse samenleving.

Meer steun voor cultureel erfgoed via moties

Er werden aanzienlijk meer moties ingediend en aangenomen dan amendementen. Twee aangenomen moties hebben betrekking op Nijmeegs cultureel erfgoed. Unanieme steun was er voor de motie van GroenLinks en VVD voor het financieel bijdragen door de gemeente aan de restauratie, toegankelijkheid en verduurzaming van de Stevenskerk. Dit mede in het teken van het 750-jarig bestaan dat de kerk in 2022 viert. De stadsbegroting voorziet wat betreft de indieners niet het bedrag wat nodig is voor de werkzaamheden. Inge van Dijk (VVD): “De Stevenskerk is een mooi symbool van Nijmegen dat een gevoel van thuis en herkenning geeft. Mooi dat we daar geld voor vrij kunnen maken, zodat we er over 750 jaar nog steeds met trots naar kunnen kijken.” Ook de oproep van SP, PvdA en Stadspartij Nijmegen aan het college om meer te doen om het voortbestaan van de Stichting Maelwael Van Lymborch mogelijk te maken kon op voldoende steun rekenen. Wel merkt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) op: “Wij kunnen het voortbestaan van de stichting niet zomaar garanderen.” Buiten de orde werd ook een motie van de lokale partijen VoorNijmegen.NU, GewoonNijmegen en Stadspartij Nijmegen ingediend om een straat in Nijmegen te vernoemen naar volkszanger en buutreedner Groadus fan Nimwegen. Dit initiatief kon op de steun van de voltallige raad rekenen.

Coulance reclame-uitingen sportverenigingen

Verder werd een motie van D66 aangenomen die het college oproept coulanter te zijn naar sportverenigingen toe om tijdelijk meer reclame-uitingen die geld opbrengen voor hen mogelijk te maken. Sportverenigingen zouden dan mogen afwijken van de voorwaarden dat de reclame-uitingen geconcentreerd zijn op één plek aan één zijde van het sportcomplex en niet gericht zin naar of zichtbaar zijn vanuit direct omliggende woningen of vanuit een aanliggend groengebied. “Als de clubs hiermee geholpen worden, dan wil ik ze graag steunen”, reageert wethouder Bert Velthuis (SP). “Wel zal dit en beperkte duur hebben, namelijk tot er een einde komt aan de coronatijd.”

Scholingsfonds voor omscholen (nieuwe) werklozen

De PvdA diende een motie in die aangenomen werd die oproept om deze crisis aan te grijpen om Nijmegenaren die hun baan kwijtraken te helpen aan duurzaam nieuw werk door ze op te leiden voor kansrijke sectoren. Het college wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken of een scholingsfonds in het leven geroepen kan worden dat scholingsvouchers aan kan bieden. “De echte klap op de arbeidsmarkt moet nog komen”, zegt raadslid Charlotte Brand. “Daarom moeten we nu alle middelen inzetten om mensen aan het werk te houden.”

Pilot met zelfstandig stemmen voor mensen met beperking

Ook werd een motie van SP, CDA en GroenLinks aangenomen om een pilot uit te voeren met zelfstandig stemmen voor blinden en slechtzienden te organiseren bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. “We hebben al toegezegd om breder te kijken naar mogelijkheden voor mensen met beperking”, zegt burgemeester Hubert Bruls (CDA). “We zijn in gesprek met het Zelfregiecentrum om daar mogelijk een pilot locatie van te maken.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}