Stadsbegroting Nijmegen blijft na tal van ingediende amendementen grotendeels ongewijzigd

Stadsbegroting Nijmegen blijft na tal van ingediende amendementen grotendeels ongewijzigd

NIJMEGEN – De coalitiepartijen in de Nijmeegse gemeenteraad hebben de Stadsbegroting voor de komende jaren over de drempel gedragen zonder steun van de oppositie. Die probeerde met tal van amendementen de begroting nog wat naar hun hand te zetten, maar met weinig succes. Wel werden er een aantal moties aangenomen.

Amendementen

Enkel een amendement van de coalitiepartijen zelf waarin een aantal bezuinigingen teruggedraaid worden haalde het, net als een amendement van Stadspartij DNF over parkeertarieven voor bezoekers van centrumbewoners. De VVD diende als amendement een tegenbegroting in om haar geluid te laten horen, maar oogstte er niet geheel onverwacht geen steun voor. Ook een PvdD-amendement om de ozb-verlaging voor niet-woningen terug te draaien kon nauwelijks op steun rekenen, evenals een poging van Stadspartij DNF en een aantal andere oppositiepartijen om een hogere subsidie voor Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen te bewerkstelligen. Het CDA boekte eveneens geen succes met haar poging om het reduceren van de openingsuren van de Stadswinkel Dukenburg terug te draaien. Pogingen om aanpassingen in het afvalbeleid en afvaltarieven te veranderen strandden ook. Voor Nijmegen.NU en Stadspartij DNF deden ook nog een dappere maar onsuccesvolle poging om de investeringen in Museum het Valkhof om te buigen om een budget voor - alsnog - een donjon te creëeren.

Moties

De moties, die het college oproepen tot actie maar geen verandering in de begroting bewerkstelligen, waren over het algemeen succesvoller. GroenLinks wist bijvoorbeeld nader onderzoek af te dwingen naar de mogelijkheid om de noodzakelijke prijsstijging voor bezoek aan het Triavium te verdelen onder losse entreekaarten en abonnementen, evenals een motie om te proberen eigenaren van commercieel vastgoed met grote daken zonnepanelen erop te laten plaatsen. Daarnaast werd een Groen Links-motie om te verkennen of en hoe Museum de Bastei met een provinciale bijdrage haar aanbod op het gebied van natuur- en milieueducatie kan behouden en versterken. Op de gemeentelijke bijdrage aan het museum wordt in de begroting flink bezuinigd, een maatregel waar de partij zelf ‘niet super enthousiast’ over zegt te zijn.

Nog meer moties

De SP zag een motie aangenomen die het college oproept om bij de provincie Gelderland en Hermes er op aan te dringen dat er in de volgende dienstregeling weer meer buslijnen stoppen op de halte Plein 1944. De Partij voor de Dieren kreeg het voor elkaar om het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ door te drukken voor de catering van borrels, vergaderingen en dergelijke activiteiten door de gemeente georganiseerd. Dit houdt in dat voedsel daar in principe vegetarisch is, tenzij een gast van tevoren laat weten vlees te willen eten. Met dit concept zal bij een toekomstige aanbesteding voor cateraars ook rekening gehouden moeten worden. De partij wilde in navolging van Amsterdam en Utrecht ook de Nijmeegse raad ‘in overdrachtelijke zin’ de noodtoestand laten uitroepen voor klimaat en biodiversiteit, maar verzamelde daar niet genoeg steun voor.

Ambities blijven overeind

De begroting zelf behelst een forse reservering voor de renovatie en aankoop van Museum het Valkhof. Hier kwam vanuit verschillende oppositiepartijen stevige kritiek op, vooral omdat de plannen voor de renovatie nog niet duidelijk zijn. Ook de bezuinigingen op het gebied van sport gaan, met een mogelijke aanpassing wat betreft de tarieven van het Triavium, door zoals gepland. Vooral coalitiepartijen GroenLinks en SP lieten duidelijk blijken dat er ook maatregelen getroffen worden die ze liever niet hadden gehad. De coalitie bepleit wel dat haar ambities (sociaal, solidair, duurzaam) ook met deze Stadsbegroting overeind blijven.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}