Stadspartij DNF en PvdA pleiten voor stop op toelaten verkamering

Stadspartij DNF en PvdA pleiten voor stop op toelaten verkamering

NIJMEGEN – Stadspartij DNF en PvdA willen dat de gemeente Nijmegen stopt met het uitgeven voor omzettingsvergunningen waarmee een woning legaal verkamerd mag worden. Volgens de partijen heeft Nijmegen een overschot aan studentenkamers. Wethouder Harriët Tiemens denkt daar anders over.

Verkameringsstop

De aanleiding is de nieuwe Huisvestingsverordening voor de gemeente Nijmegen voor 2020, die het toekennen van omzettingsvergunningen om woningen te kunnen verkameren al aan banden legt. Overlast van studenten in woonwijken is daar één aanleiding voor, maar ook het onttrekken van woningen aan de woningmarkt is een argument. Stadspartij DNF en PvdA vinden dat er op dat gebied meer gedaan zou kunnen worden. ‘We moeten meer sturen op de woningmarkt’, vindt Charlotte Brand (PvdA). ‘Het is tijd voor een duidelijke verkameringsstop om de woningmarkt voor met name starters een duw in de goede richting te geven. Dat betekent geen omzettingsvergunningen meer verlenen.’ ‘Het is een middel om de vastgelopen woningmarkt een beetje los te wrikken’, zegt Wendy Grutters (Stadspartij DNF). ‘Het woningbehoefteonderzoek dat de gemeente onlangs naar buiten heeft gebracht geeft aan dat we in de toekomst een overschot aan studentenkamers hebben. Het blijven toekennen van omzettingsvergunningen is iets doen wat op basis van de cijfers niet logisch is.’ Ook VoorNijmegen.NU en SP geven aan achter een verkameringsstop te staan. Pieter van Megen (D66) is het er niet mee eens: ‘De Huisvestingsverordening is niet de plek om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken. Demonisering van kamerbewoners en verhuurders draagt niet bij aan het oplossen van het probleem.’

Overschot kamers

‘Er zijn drie onderzoeksdossiers die iets over het kameroverschot zeggen’, zegt Grutters. ‘Eén van het ministerie, waarvan nu gezegd wordt dat de lokale cijfers niet betrouwbaar zijn. Dan schuiven we die opzij. Het tweede onderzoek is van de landelijke studentenmonitor, die laat naar mijn idee overduidelijk zien dat er qua kamers een overschot is. Het woningbehoefteonderzoek van de gemeente zelf toont aan dat er kamers genoeg zijn, alleen is er een grote behoefte aan zelfstandige eenheden: de studio’s en appartementen. De behoefte aan meer kamers is er dus helemaal niet.’ Wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) heeft een andere uitleg van de cijfers. ‘Er is juist nog een behoefte van 1200 woningen voor studenten. Bij het woningbehoefteonderzoek geeft men aan hoe men het liefst zou willen wonen, en dat is doorgaans in een zelfstandige unit met een eigen keuken, bijvoorbeeld. Dat vertekent het beeld.’

Woonverenigingen

De nieuwe Huisvestingsverordening moet ook een einde maken aan gevallen waarin woonverenigingen onterecht gedwongen worden tot het aanvragen van een omzettingsvergunningen, omdat ze anders ‘illegaal verkamerd’ zouden zijn. ‘Het gaat niet om verkamering waarbij een verhuurder kamers verhuurt in een woning’, stelt Roeland Slagmolen van STUTconsult, een adviesbureau voor gemeenschappelijk wonen. ‘De bewoners zijn tevens gezamenlijk eigenaar van het pand en er dus direct financieel mee verbonden. Het is geen huursituatie, ze vormen samen een rechtspersoon.’ Dat weerhield inspecteurs van de ODRN er niet van om op een dwingende manier met dreiging de politie in te schakelen toegang tot woningen van woonverenigingen te forceren en bewoners van illegale verkamering te beschuldigen omdat er geen omzettingsvergunning voor het pand verleend is. ‘Dat is bij twee huizen van onze woonvereniging gebeurd’, vertelt Ivo de Haas van de woonvereniging Anders Wonen. ‘Terwijl we nota bene een lening bij de gemeente hadden voor de financiering van onze woningen, dus ze zouden ons moeten kennen als een woonvereniging.’ Wethouder Tiemens erkent dat het moeilijk was om tot een goede definitie van woonverenigingen te komen om ze uit te sluiten van de verplichting een omzettingsvergunning aan te vragen. Zij zegt dat woonverenigingen een aanvraag kunnen indienen om als zodanig erkend en vrijgesteld te worden. Voor het gedrag van de ODRN heeft zij wel begrip: ‘De inspecteurs moeten wel onaangekondigd komen, anders heeft men de tijd om een vals beeld van het gebruik van de woning te presenteren. Ze kunnen intimiderend zijn, maar dat is met goede reden.’ Wel geeft Tiemens aan hier nog over in gesprek te gaan met de ODRN.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}