Statenfracties niet voor financiering gehoorapparaat Statenlid FvD

Statenfracties niet voor financiering gehoorapparaat Statenlid FvD

ARNHEM – De Gelders Statenfractie van Forum voor Democratie wil vanuit haar fractiebudget een gehoorapparaat financieren voor het slechthorende Beuningse fractielid Kees Claassen. Andere fracties vinden dat het fractiebudget hier niet voor bedoeld is en zien een liever een bredere oplossing waar ook andere slechthorenden in het Provinciehuis van kunnen profiteren.

‘Schrijnend’

De situatie van Claassen is ‘schrijnend’, zegt fractie-collega Ilze van Roozendaal. ‘Kees is wat ouder en kan door zijn gehoorprobleem niet op een normale manier meedoen in de Provinciale Staten. Dat is erg lastig als je verkozen volksvertegenwoordiger bent. Kees overweegt zelfs om zijn zetel op te geven.’ Claassen kan pas over twee jaar weer een nieuw gehoorapparaat vergoed krijgen van de zorgverzekeraar. Fractievoorzitter Arjan de Kok stuurde daarom een mail rond naar de andere fracties om het verzoek op tafel te leggen om vanuit het budget van de Forum voor Democratie-fractie een gehoorapparaat te financieren. De problemen van Claassen doen zich al een half jaar voor en naar andere oplossingen zou al gekeken zijn. De fractie staat ook open voor een gedeeltelijke vergoeding uit het fractiebudget.

Belastinggeld

Begrip voor de situatie is er zeker bij de andere fracties, maar een financiering vanuit het fractiebudget ziet men niet zitten. ‘Hier is het fractiebudget niet voor bedoeld’, zegt Fokko Spoelstra (PvdA). ‘Als we dit nu toestaan als een uitzondering, wat doen we dan als er in de toekomst weer zo’n geval komt? Het is ingewikkeld en ik weet eerlijk gezegd niet goed wat dan een alternatieve oplossing zou moeten zijn.’ Frederik Peters (VVD): ‘Het gaat mij te ver om belastinggeld beschikbaar te stellen voor een voorziening waar slechts één persoon van profiteert. We stellen hier tegelijkertijd vast dat de voorzieningen voor slechthorenden in het Provinciehuis onvoldoende zijn. Het uitgangspunt moet zijn dat de maatregelen die genomen worden voor iedereen zijn. Ik stel voor dat we een ervaringsdeskundige door het pand sturen om te kijken hoe en waar en snel voorzieningen getroffen kunnen worden.’ Ook GroenLinks en de ChristenUnie zijn voor een ‘facilitair’ voorstel om tot een bredere oplossing te komen. ‘Iedereen met soortgelijke problemen moet kunnen meedoen,’ aldus Dirk Vreugdenhil (CU).

Accountant

Ook procedureel kan het voorstel van Forum voor Democratie ingewikkeld worden. ‘De accountant moet een goedkeurende verklaring afgeven,’ merkt Luuk van der Veer (PvdD) op. ‘Daarom kan ik hier nu ook geen ja of nee op zeggen.’ ‘Er bestaan geen mensen zonder een beperking,’ zegt Klaas Ruitenberg (SGP). ‘Daar zijn oplossingen voor in deze maatschappij. Ik vind ook dat Kees moet kunnen meedoen, maar ik vind dat er een andere weg voor moet worden gevonden dan een financiering uit het fractiebudget.’

Korte termijn

Een langere procedure om tot een oplossing te komen ziet niet iedereen zitten. ‘Misschien dat er nog wat meer uit te zoeken is, maar als we blijven discussiëren over maatregelen zijn we straks alweer de kerst voorbij voordat er een oplossing komt,’ vindt Claassen (SP). ‘Het duurt een lange tijd voordat je een andere oplossing hebt gefaciliteerd,’ zegt Marcel Bruins (50Plus). ‘Dit moeten we op korte termijn oplossen.’ GroenLinks-fractievoorzitter Janet Duursma merkt op dat de problematiek wel pas laat bij de andere fracties neergelegd is: ‘Wij hebben dit verzoek slechts enkele dagen geleden ontvangen, dus we weten ook niet wat er allemaal al geprobeerd is tot nu toe.’

Bijval

Vanwege de urgentie van de situatie, krijgt Forum voor Democratie wel bijval van de SP. ‘Het is erg belangrijk dat Kees gewoon mee kan doen’, zegt fractievoorzitter Carla Claassen. ‘Wij zijn van mening dat het uit het fractiebudget zou moeten kunnen als er geen enkele andere oplossing is. Het gaat immers om een volksvertegenwoordiger.’ Op voorspraak van Gerhard Bos (CDA), plaatsvervangend voorzitter van het presidium, is nu besloten om over twee weken met een ‘zorgvuldig, gefundeerd advies’ te komen om slechthorenden in het Provinciehuis te kunnen faciliteren. Bos concludeert dat de optie om hier het fractiebudget van Forum voor Democratie voor aan te wenden ‘te kort door de bocht’ is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}