Steun voor enquête onder alle kiesgerechtigde inwoners gemeente Wijchen over fusie met Druten

Steun voor enquête onder alle kiesgerechtigde inwoners gemeente Wijchen over fusie met Druten

WIJCHEN – Er lijkt unanieme steun te zijn in de Wijchense gemeenteraad om alle kiesgerechtigden in de gemeente middels een enquête te raadplegen over een bestuurlijke fusie met Druten en daarin duidelijk te vragen of men voor of tegen is. Het is een voorstel dat het CDA, die graag meer dan enkel een draagvlakonderzoek met een steekproef onder inwoners wil, volgende week dinsdag in de raadsvergadering gaat indienen.

Gehoord voelen

Het CDA had liever gehad dat een bestuurlijke fusie een issue bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen werd. “We zien in de ontstane politieke realiteit dat hier geen draagvlak voor is”, zegt fractievoorzitter Bjorn Derksen. “Dan moeten we er wel alles aan doen om toch alle kiesgerechtigden te raadplegen, zodat zij een duidelijke stem hebben in een eventuele fusie.” Het college stelde een draagvlakonderzoek voor die bij wijze van steekproef afgenomen zou moeten worden. “Statisch kun je wel onderbouwen dat die een goed beeld van het draagvlak in de gemeente geeft, maar je gaat dan wel voorbij aan het feit dat veel Wijchenaren zich niet gehoord voelen.” Andere partijen kunnen zich daarin vinden, waaronder Kernachtig Wijchen, dat veruit de meeste zetels heeft in de Wijchense raad. “Het stemt ons alleen maar meer tevreden als we alle kiesgerechtigden raadplegen.”

Enquête

Inwoners krijgen als het voorstel inderdaad aangenomen wordt in oktober een enquête thuisgestuurd met unieke digitale inlogcode waarmee ze hun mening te kennen kunnen geven. Er bestaat ook de mogelijkheid om een papieren enquête in te vullen. “Het betreffen geen stembiljetten”, benadrukt Twan van Bronkhorst (Kernachtig Wijchen). “Maar de uitkomst is voor Kernachtig Wijchen wel bindend. Alles staat wat ons betreft nog open, er is nog niets beklonken.” Kees van Galen (D66): “De gemeenteraad beslist uiteindelijk als hoogste orgaan, maar dat besluit nemen we niet vanuit een ivoren toren. Als een zeer duidelijke meerderheid een bestuurlijke fusie geen goed idee vindt en daar goede argumenten voor heeft, dan moeten we een pas op de plaats maken.”

Communicatiebombardement

Van Bronkhorst verwacht wel van de gemeente dat het de inwoners eerst goed informeert over een mogelijke bestuurlijke fusie met de gemeente Druten. “Mensen moeten goed geïnformeerd zijn voordat ze de enquête invullen.” Dat is men ook van plan, zegt burgemeester Marijke van Beek (PvdA): “Er zal een waar communicatiebombardement op onze inwoners losgelaten worden, onder andere tijdens inwonersavonden.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}