Stichting Stevenskerk klopt bij gemeente aan voor geld vanwege acuut tekort

Stichting Stevenskerk klopt bij gemeente aan voor geld vanwege acuut tekort

NIJMEGEN – Het bestuur van de Stichting Stevenskerk heeft dringend geld nodig in verband met een tekort van 100.000 euro op de begroting dat een grote rijkssubsidie in gevaar kan brengen. Het Nijmeegse college heeft nog enkel een potje met de helft van dat bedrag in de aanbieding, maar kan dit enkel toekennen als de gemeenteraad daarmee instemt. Het tekort is onder andere ontstaan door hoger opgelopen kosten voor de restauratie van het Königorgel.

Rijkssubsidie veiligstellen

De financiële hulp is nodig om een belangrijke rijkssubsidie veilig te stellen. De Stichting Stevenskerk heeft in 2018 een rijkssubsidie van 5,5 miljoen euro ontvangen. 2,3 miljoen euro hiervan is bedoeld voor restauratie van de leien dakbedekking en vensters. Een voorwaarde voor het ontvangen van de restauratiesubsidie was dat de werkzaamheden in 2018 gestart moesten zijn. De Stichting Stevenskerk is daarom eind vorig jaar begonnen met de eerste fase van de restauratie van het leien dak. De eigen bijdrage voor deze eerste fase had de Stichting Stevenskerk nog niet beschikbaar. Dit is waarom de stichting nu een tekort heeft. De stichting heeft een lening afgesloten om de eerste fase van de restauratie te kunnen financieren en kan op dit moment deze lening alleen aflossen met het volgende voorschot van de rijkssubsidie. Indien de Stichting Stevenskerk onvoldoende middelen heeft om de eigen bijdrage van de rijkssubsidie te kunnen financieren, vervalt de rijkssubsidie. ‘Als Nijmegen lopen we dan 5,5 miljoen euro voor een topmonument mis,’ vindt het college. De stichting heeft ook bij de provincie Gelderland een subsidieaanvraag ingediend vanwege het tekort. De provincie heeft hier nog geen besluit over genomen.

Enige budget

Het college is welwillend, maar kan slechts de helft van het bedrag aanbieden. ‘Mede als gevolg van de bezuinigingen zit er geen ruimte in het budget van de betrokken portefeuille. Vanuit het programma Cultuur en cultureel erfgoed is het budget in de reserve van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing, wat nog over is uit de jaren ’90. Dit is het enige budget dat nog beschikbaar is voor instandhouding van monumenten. In deze reserve zit nog een bedrag van 50.000 euro. Dit budget is de enige mogelijkheid om vanuit de portefeuille cultuurhistorie een bijdrage te leveren aan het oplossen van de financiële problemen van de Stichting Stevenskerk.’

Iconische kerk

Het college hecht belang aan de kerk. ‘De Stevenskerk is één van de iconen van Nijmegen en waardevol Nijmeegs erfgoed. De Stevenskerk is eveneens van belang voor Nijmegen als aantrekkelijke stad. De kerk trekt toeristen en bezoekers aan. De kerk speelt een belangrijke rol in de profilering van Nijmegen als oudste stad van Nederland.’ Toch is er geen structurele gemeentelijke financiële bijdrage aan de Stevenskerk, omdat het rijksmonument is. ‘We vinden het wel van belang dat de Stevenskerk, vanwege bovenstaande argumenten, in goede staat blijft en toegankelijk voor publiek is. We proberen de Stichting Stevenskerk daarom zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun activiteiten. Deze eenmalige subsidie past hier in.’

'Liever in plaats van Waterwolf'

'Als je het geld ergens aan uitgeeft, dan is dit wel het beste,' vindt VVD-raadslid Maarten Bakker. 'De Stevenskerk is samen met de Waalbrug en Mariken een icoon van Nijmegen. De keuze is er natuurlijk wel altijd waar je het geld aan besteedt. Wij hadden liever gezien dat de Stevenskerk gesteund werd met geld uit de normale portefeuille van de wethouder (Vergunst, red.), in plaats van andere zaken zoals de Waterwolf, die 86.000 euro kost. Dat kan wat de VVD betreft tegen elkaar weggestreept worden. In tijden waarin het financieel minder gaat moet je keuzes maken, en dan zien we liever dat de wethouder niet zijn eigen favorieten, zoals ook het Valkhofpark, in stand probeert te houden. Feit is nu wel dat als er straks extra geld nodig is om een gemeentelijk monument in stand te houden, dat dat er dan niet meer is.'

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}