Strengere controle leidt niet tot minder aanbod studentenkamers

Strengere controle leidt niet tot minder aanbod studentenkamers

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen is niet bang dat het strengere beleid voor kamerverhuur tot gevolg heeft dat minder particulieren en bedrijven in de toekomst kamers gaan verhuren.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het niet de bedoeling dat panden met illegale kamerverhuur automatisch worden gesloten. Bovendien heeft de gemeente slechts beperkte opsporingscapaciteit, waardoor het probleem gefaseerd wordt aangepakt.

Ook zegt de gemeente vraag en aanbod van kamers voortdurend te zullen monitoren, zodat men steeds weet wat er speelt op de kamermarkt.

Nieuw offensief opsporing start binnenkort

Het strengere kamerverhuurbeleid is in juli ingegaan. Vanwege de vakanties hebben de verhuurders er tot nu toe weinig of niets van gemerkt. De Omgevingsdienst ODRN start binnenkort met vernieuwde inzet met de opsporing van illegale kamerverhuur.

De gemeente Nijmegen gaat illegale kamerverhuur en overlast door kamerverhuur veel actiever aanpakken. Volgens een laatste schatting telt de stad ruim 2.000 illegaal verkamerde panden. Klachten over overlast door kamerverhuur komen vooral voor in de wijken Nijmegen-Oost, Bottendaal en Centrum.

Maximale boete bij herhaling 15.000 euro

Voor het illegaal verhuren van kamers kan bij bedrijfsmatige verhuur maximaal 10.000 euro boete worden opgelegd. Bij recidive kan dit worden verhoogd tot 15.000 euro. Voor niet-bedrijfsmatige verhuur is de maximale boete vijf mille. De eigenaar kan bezwaar maken tegen de boete en het weigeren van de vergunning.

De gemeentewoordvoerder stelt dat er in Nijmegen geen structureel tekort is aan woonruimte voor studenten. ‘In augustus en september is er altijd een piek in de vraag naar kamers, maar die vlakt af en is in de loop van het studiejaar goeddeels verdwenen,’ aldus de woordvoerder.

Zo’n 18.000 uitwonende studenten

De Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen (SSHN) gaat het aantal kamers nog wel beperkt uitbreiden. Volgens de woordvoerder is dat vooral met het oog op de toekomstige instroom van buitenlandse studenten.  

De situatie op de kamermarkt is volgens de gemeente ongeveer gelijk aan vorig jaar rond deze tijd.  Er wonen in Nijmegen circa 18.000 uitwonende studenten. De SSHN huisvest ruim een derde, ofwel 6.300. De rest, ongeveer 11.700,  woont elders, veelal op kamers.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}