Tevredenheid in Druten, maar ook kritiek op ondersteuning Wmo

Tevredenheid in Druten, maar ook kritiek op ondersteuning Wmo

DRUTEN – Inwoners van de gemeente Druten zijn in grote meerderheid (90 procent) tevreden of zelfs zeer tevreden over de hulp die men krijgt in het kader van de Wmo. De kwaliteit van de ondersteuning wordt beoordeeld met het cijfer 8. Toch zijn er ook kritische geluiden te horen.

Dat komt donderdag naar voren uit een cliëntervaring-onderzoek over 2018. Bijna de helft (282) van de cliënten heeft aan de enquête deelgenomen. Opvallend genoeg reageerde slechts zo’n 20 procent online, en liefst 80 procent schriftelijk. De Wmo regelt bijvoorbeeld hulpmiddelen (zoals rolstoelen), woningaanpassing en huishoudelijke hulp. Allemaal zaken waardoor senioren en hulpbehoevenden aan de maatschappij kunnen blijven deelnemen.

Aandacht voor mogelijke verbeteringen

De kritiek heeft onder andere betrekking op de wachttijd, de hoogte van de eigen bijdrage en het zich niet gehoord voelen met betrekking tot de hulpvraag. Wethouder Sjef van Elk is blij dat veel cliënten tevreden zijn. “Ook vorig jaar scoorden we een goed cijfer, maar we blijven oog houden voor kritische kanttekeningen. We hebben nadrukkelijk ook aandacht voor mogelijke verbeteringen,” zegt Van Elk.

De gemeente heeft daarnaast onderzocht  hoe het jeugdbeleid door de betrokkenen wordt beleefd. De hulp en ondersteuning krijgt als rapportcijfer een ruime 7,5.

Overleg

Het contact met het Sociaal Team wordt door de meeste mensen als positief ervaren. De meerderheid van de cliënten of hun ouders zegt erg tevreden te zijn met de inhoud van de geboden hulp. Vooral de mogelijkheid om over de inhoud van de hulp te kunnen overleggen, wordt door de jongeren en hun ouders gewaardeerd.

Bij het jeugdbeleid is er eveneens kritiek te bespeuren. Zo menen sommigen dat de aanvraag voor hulp te veel papieren rompslomp met zich meebrengt. Verder is het gewenste aanbod van zorg niet altijd beschikbaar.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}