Toekomstgesprek voor 300 Nijmeegse bijstandsjongeren

Toekomstgesprek voor 300 Nijmeegse bijstandsjongeren

NIJMEGEN – Gemeente Nijmegen gaat 300 Nijmeegse jongeren in de bijstand uitnodigen voor een toekomstgesprek. Deze gesprekken worden vanaf september gevoerd met jongeren die langer dan twee jaar een uitkering ontvangen. In bijzondere omstandigheden kan het gesprek bij de cliënt thuis plaatsvinden.

De jongeren hebben, na bemiddeling bij het Regionaal Werkbedrijf of Gemeentelijk bureau Zorg en Inkomen, de bijstandsuitkering nog steeds als inkomstenbron. Het uitgangspunt van de gemeente Nijmegen is dat iedere jongere een toekomstperspectief heeft, bij voorkeur door het hebben van een (parttime) baan, vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding of zorg.

Begeleiding door multidisciplinair team

Doel van het gesprek is om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar (parttime)werk, onderwijs, dagbesteding of zorg. De gesprekken worden gevoerd met een medewerker van het Werkbedrijf samen met een medewerker van bureau Zorg en Inkomen van de gemeente Nijmegen. De gemeente wil met deze pilot Toekomstgesprekken Jongeren onderzoeken of begeleiding door een multidisciplinair team jongeren helpt om hun toekomst in te vullen.

Passende levensinvulling

Wethouder werk en inkomen, Renske Helmer-Englebert: “We willen jongeren die werken aan hun toekomst extra ondersteunen. Onze inzet is dat jongeren een passende invulling van hun leven hebben. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze stad. De proef met toekomstgesprekken met 300 jongeren zal ons leren wat deze jonge mensen van ons nodig hebben.”

Vast contactpersoon

Zo’n 1000 jongeren in Nijmegen ontvangen een bijstandsuitkering. Dat is 14% van het totale bijstandsbestand. 200 jongeren zijn bekend bij het bureau Zorg en Inkomen vanwege een handicap (taalbarrière, psychische of fysieke handicap of andere omstandigheden), anderen zijn bekend bij het Werkbedrijf. Een van de conclusies uit een rapport van Stimulansz is dat een vast contactpersoon van invloed kan zijn op de uitstroom naar werk, opleiding of zorg.

Volgens de gemeente zijn in Nijmegen in totaal ruim 7000 inwoners afhankelijk van een bijstandsuitkering. Om mensen niet langer afhankelijk te laten zijn van een uitkering zijn verschillende acties ingezet. Zo zijn meer klanten gekoppeld aan een zogenoemde klantmanager en is er extra aandacht voor cliënten met een zorgvraag. Alleenstaande ouders met jonge kinderen krijgen specifieke aandacht om (parttime)werk te vinden.

Oproepen

Inwoners die langer dan een jaar een uitkering ontvangen worden opgeroepen om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om sneller werk te vinden.

Jongeren ontvangen een uitnodiging voor een gesprek. Zij kunnen een familielid, kennis of begeleider ter ondersteuning meenemen. In bijzondere omstandigheden kan het gesprek bij de cliënt thuis plaatsvinden, zo meldt de gemeente Nijmegen woensdag.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}