Treinverbinding Nijmegen Kleef zo goed als zeker

Treinverbinding Nijmegen Kleef zo goed als zeker

NIJMEGEN – Ruim tien jaar geleden sprak de burgemeester van Ubbergen van destijds, Paul Wilbers, nog van “treinjehovah’s” en werd personenvervoer op de spoorlijn Nijmegen - Kleve als een “gepasseerd station” gezien door het college van burgemeester en wethouders. Een decennium later vond de conferentie ‘Geen grenzen, maar verbindingen’ plaats in voorzieningenhart Op de Heuvel in Groesbeek.

Fervente tegenstanders van destijds waren afgelopen zaterdag aanwezig en volgden de discussies met belangstelling. Dezelfde Wilbers was de dagvoorzitter. Er is dus heel wat veranderd in de mindset van politici en bestuurders en daarnaast leverden de interactieve discussies en verschillende argumenten van de diverse sprekers een aantal nieuwe inzichten op. Is dit inderdaad een bevestiging dat nu “iedereen om is”?

Betrokken partijen

De conferentie werd gehouden voor alle betrokkenen bij het project van reactivering. ProRail, ProBahn, Arriva, NIAG (Niederrheinscher Verkehrsbetrieb Aktiengesellschaft), VIEV (Vereniging voor Internationaal Euregionaal Vervoer), Conferentieoord de Poort, Provinciale Staten Gelderland, Airport Weeze, VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr), Mobliteitsmanagement Stadt Krefeld, de plaatsvervangend burgemeester van Kleve en vertegenwoordigers van de politieke partijen SPD, FDP, die Grünen, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD spraken mee.

Zes uitgangspunten

Alle gemeenten (Berg en Dal, Kleve, Kranenburg en Nijmegen) zijn het eens over zes belangrijke uitgangspunten, namelijk dat het spoortracé als spoorverbinding veiliggesteld moet worden, dat reactivering van de spoorlijn gewenst is en dat goederenverkeer wordt uitgesloten. Ook moet de spoorlijn een doorgaande verbinding zijn voor railvoertuigen tussen Kleve en Nijmegen. Tenslotte moeten de railvoertuigen buiten de bebouwde kom zo snel mogelijk rijden en binnen de bebouwde kom zo langzaam als nodig is.

Noodzaak railverbinding

In de gezamenlijke notitie van de PvdA en het Duitse SPD, ‘Stapsgewijze heropening van de railverbinding Nijmegen-Kleve’, wordt de noodzaak van de lijn onderstreept: “De toename van het grensoverschrijdend verkeer, de verkeersdruk in de steden en dorpen in het grensgebied, alsmede de economische kansen voor de regio vragen om een snelle, zorgvuldig geplande en stapsgewijze heropening van de railverbinding”.

Om dit te realiseren zou de lijn uit Kleve in eerste instantie worden heropend tot aan station Heyendaal. Dit levert geen “trajectconflicten” op met de al bestaande Maaslijn en de Spoorkuil. Vervolgens wordt de lijn doorgetrokken via de Spoorkuil naar Nijmegen CS. In Kleve zou de lijn dan zo dicht mogelijk bij de Hochschule Rhein-Waal en station Kleve moeten stoppen. Wanneer Plein '44 ooit in de route opgenomen zou worden (notitie PvdA en SPD), is een treinverbinding niet voor de hand liggend. Eerder het inzetten van een mini accu-tramtrein op het traject. Uiteindelijk is het aan de vervoerder welk materiaal er ingezet wordt. De lijn zou er als volgt uit kunnen zien: Nijmegen CS (perron 35a) – Campus Heyendaal (RUN, HAN, ROC, UMCN), Groesbeek Centrum (Conferentieoord de Poort), Groesbeek bedrijventerrein, Kranenburg – Nutterden, Donsbrüggen, HS Rein-Waal – Kleve Station. 

Discussie

Jürgen Franken, voorzitter van de SPD-Kreistagsfraktion in de Kreis Kleve, schetste het proces tot op heden. De lijn werd op 1 juni 1991 gesloten en in datzelfde jaar diende de SPD Kranenburg al een idee in tot reactivering. Dat idee en diverse andere alternatieven om tot een reactivering te komen, werden - ondanks de grote potentie en diverse positieve haalbaarheidsonderzoeken – niet omgezet in een concreet project. Pas in oktober 2017 lijkt het tij te keren doordat de kostenramingen betrouwbaarder en lager uitvallen, waardoor de financierbaarheid wordt vergroot en niet langer een probleem lijkt. Franken verwijst naar het Nijmeegse Spoorwegmonument uit 1884. Het heeft de tekst: “Eendracht maakt macht - ter herinnering aan den bouw van den spoorweg Nijmegen-Cleve door Nijmeegs Burgerij - geopend 8 augustus 1865”. Hij hoopt op een succesvolle reactivering.

Wilco Veldhorst, voorzitter van de Internationale Vakbondsraad Rhein-IJssel en FNV-bestuurder, is van mening dat “je sommige dingen niet moet doen omdat ze rendabel zijn, maar omdat ze van maatschappelijk belang zijn.” Ook prof. Hasan Alkas, medewerker aan de Hochschule Rhein-Waal wijst op de positieve sociale en economische effecten.

Han van Krieken, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit spreekt zich zeer positief uit over de lijn: “Wanneer mensen internationaal met elkaar moeten samenwerken, moeten zij elkaar kunnen bereiken. Voor een reactivering zijn technisch specialisten nodig, maar ook politicologen, economen, rechtsgeleerden, sociologen en psychologen. De universiteit werkt daar graag aan mee”. Hij zegt de reactivering van de spoorlijn als speerpunt op de agenda van de Economic Board te plaatsen.

Maurice Niesten, voorzitter van VIEV, meent dat de spoorlijn enorm veel potentie heeft, gezien de twee studentensteden Nijmegen en Kleve en met groeikernen als Groesbeek en Kranenburg op de route. Hij concludeert: “alle partijen, van links naar rechts, zijn voor reactivering. Het komt nu aan op politieke daadkracht, zodat het in het volgende coalitieprogramma van de Provincie wordt opgenomen. Zij hebben de beschikbare middelen en zijn politiek voor deze spoorlijn verantwoordelijk”.

Hoe nu verder

Rita Braam-Van Valkengoed, Statenlid en fractiesecretaris voor D66 in de Provinciale Staten van Gelderland, biedt onderzoeksresultaten aan het Duitse SPD aan, die voortkwamen uit een studie die D66 Gelderland deed naar hoe het gesteld is met het openbaar vervoer in de grensregio. De Provincie volgt de ontwikkelingen op de voet en zal het gesprek aangaan als er een coalitieakkoord ligt.

Algehele consensus van de zaal is dat elke politieke partij maximaal haar invloed moet aanwenden om na de gemeenteraadsverkiezingen de spoorlijn in de coalitieakkoorden van gemeente Nijmegen en gemeente Berg en Dal opgenomen te krijgen, zodat provincie Gelderland ziet welk belang deze lijn de regio biedt. Wellicht de meest treffende opmerking uit het publiek: “De Gedeputeerde moet maandagochtend om 9.00 uur direct de telefoon pakken en bellen met ProRail. Nu actie ondernemen betekent dat de spoorlijn in de volgende coalitieperiode ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.” Het daverende applaus uit de zaal dat volgde, van letterlijk “politiek links tot rechts”, bevestigde dat nu de tijd is gekomen om door te pakken en te gaan voor deze internationale railverbinding.

Lees ook: 'Spoorlijn Nijmegen-Kleef kan voor tientallen miljoenen minder'

Lees ook: De Keizerlijn: Grensoverschrijdend OV 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}