Tweede reeks tochten op de Waal met Rob Jaspers

Tweede reeks tochten op de Waal met Rob Jaspers

NIJMEGEN – Journalist Rob Jaspers start met een tweede reeks tochten op de Waal waarvan een deel van de opbrengsten naar organisaties gaat die minima ondersteunen. Inzet is om later deze zomer gratis tochten voor mensen met een laag inkomen te houden. Inmiddels zijn er al middelen om zeker 80 mensen blij te maken met zo’n gratis tocht.

Jaspers geeft op donderdag 20 augustus en donderdag 10 september op de pannenkoekenboot, om 17 uur en 19 uur, weer uitleg over de vele veranderingen en vernieuwingen langs de Waaloevers en bij het Rivierpark Lent. Hij staat tijdens de zogenaamde 'uitlegvaarten' uitgebreid stil bij de nog steeds oprukkende nieuwbouw aan het Waalfront West en bij de nieuwste plannen voor het Hof van Holland rond het Fort Beneden Lent.

Groene delta

Jaspers vertelt over de investeringsplannen van Engie bij het Maas-Waalkanaal na de afbraak van de kolencentrale en de kansen voor een 'groene delta' hier. Hij belicht de kansen van de watersport op de Spiegelwaal nu vaststaat dat hier eindelijk een watersportcentrum komt.

Vanaf de Pannenkoekenboot heeft ook iedereen zicht op de veranderingen in de Stadswaard. De natuur en recreatie krijgen hier steeds meer kansen. Dat geldt trouwens ook voor de Bemmelse polder.

De Waal is volgens Rob Jaspers nooit hetzelfde, je hebt altijd een andere blik op het nieuwe Nijmegen: de bochten in de Waal zorgen voor die 'beeldverrassingen'. Ook heb je vanaf de rivier altijd een andere blik op het Nijmeegse icoon de Stevenskerk.

Eenzaamheid en armoede

Met zijn Waaltochten steunt Jaspers ook de Vincentiusvereniging en de organisatie Quiet. Van de deelnemers gaat telkens 2,50 euro naar deze organisaties met als bestemming gratis Waaltochten voor een grote groep mensen die eenzaam zijn of in armoede leven.

De prijs bedraagt 12,50 euro en reserveren kan via pannenkoekenboot.nl of telefonisch: 024-3601262.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}