Universiteiten Nijmegen en Wageningen: samen tegen lerarentekort

Universiteiten Nijmegen en Wageningen: samen tegen lerarentekort

NIJMEGEN – Radboud Universiteit en Wageningen University gaan samen meer bètaleraren opleiden. Wageningse studenten kunnen vanaf volgend collegejaar een eerstegraads lesbevoegdheid scheikunde en natuurkunde behalen aan de Radboud Docenten Academie. Dit kan dan zonder studietijdverlies.

Het voortgezet onderwijs heeft steeds meer moeite vacatures voor academisch geschoolde leraren in de exacte vakken in te vullen.

Driejarige pilot

Een deel van de Nijmeegse lerarenopleiding wordt opgenomen in het studieprogramma van Wageningen. Zo slaan beide universiteiten de handen ineen om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken. Donderdag ondertekenden ze hiervoor een overeenkomst. De samenwerking start als driejarige pilot.

Monique Scheepers, algemeen directeur van de Radboud Docenten Academie, verwacht in februari 2019 de eerste Wageningse studenten in Nijmegen te mogen verwelkomen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}