Vakgroep onderzoekt onteigening bezittingen Nijmeegse gedeporteerden Tweede Wereldoorlog

Vakgroep onderzoekt onteigening bezittingen Nijmeegse gedeporteerden Tweede Wereldoorlog

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen heeft de Vakgroep geschiedenis van de Radboud Universiteit de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gemeentelijke omgang met gedurende de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen vastgoed van gedeporteerden. Stadspartij Nijmegen stelde vorig jaar vragen aan het college over wat er bekend is over dit thema is Nijmegen en pleitte naar een onderzoek hiernaar. Daar wordt nu gevolg aan gegeven.

Vakgroep

Nijmegen is niet de enige gemeente die onderzoek laat doen naar de kwestie. “Een aantal gemeenten heeft al onderzoek gedaan naar hoe deze zeken destijds afgehandeld zijn”, zegt burgemeester Hubert Bruls (CDA). “Zijn de bezittingen van gedeporteerden wel ooit teruggeven?” Om die vraag te beantwoorden maakt de gemeente gebruik van de vakgroep geschiedenis van de Radboud Universiteit, die de kwestie gaat onderzoeken. “Niet alleen bezitten zij de wetenschappelijke expertise maar, maar het gaat ook om mensen die bijzonder goed ingevoerd zijn in deze periode en specifiek het Nijmeegse aandeel in de geschiedenis. Zij zullen ook de bevindingen van een aantal historici die deze zaak aanhangig hebben gemaakt en zelfs op niveau van specifieke panden onderzoek hebben gedaan erbij betrekken. De kennis die er al is hoeft immers niet opnieuw opgebouwd te worden.”

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn drie doelen gesteld. “Ten eerste het vergelijken met andere steden, hoe ermee is omgegaan zodat we ook kunnen leren van de best practices van andere gemeentes”, zegt de burgemeester. “Daarmee leg je een basis voor het specifieke onderzoek voor Nijmegen. Dit is ook voor historici in de toekomst van belang. Ten tweede gaat het om de historische reconstructie van het onteigenen en het rechtsherstel. Hier is een inventarisatie voor nodig. De derde fase is de reconstructie van een aantal specifieke dossiers. Hoe is er met de eigenaar van de bezittingen omgegaan, als deze nog in leven was na de oorlog?”

Uitkomst

De bedoeling is dat voor de eerste twee delen van het onderzoek de resultaten al na de zomer aangeboden kunnen worden. De derde fase zou begin 2022 afgerond moeten worden. Het onderzoek zal géén advies geven voor wat er gedaan moet worden met de resultaten. “Dat is aan ons om te beoordelen”, zegt Bruls. “Waar dat nodig is, moet er rechtsherstel plaatsvinden, om hoeveel panden het ook gaat. Ik verwacht echter dat het aantal panden waarbij er sprake is geweest van onteigening lager gaat zijn in Nijmegen dan in andere steden. De Joodse gemeenschap in Nijmegen was niet zo groot en de stad werd al in 1944 bevrijd. Ook kan het zo zijn dat rechtsherstel in bepaalde gevallen al is geregeld na de oorlog.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}