Van Hees: 'Liever betaald parkeren dan blauwe zones'

Van Hees: 'Liever betaald parkeren dan blauwe zones'

NIJMEGEN – Wethouder Ben van Hees ziet niets in het invoeren van blauwe zones in woonwijken die te kampen hebben met een hoge parkeerdruk. Zijn voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar betaald parkeren en bewonersvergunningen. Aanleiding voor de uitspraken is de agendering door het CDA van het onderwerp op basis van de actuele situatie in Nijmegen-West. Die partij wil graag discussie aanwakkeren over de procedure die leidt naar verandering in parkeerregulering in de wijken.

Blauwe zones

Óf er iets moet veranderen aan de parkeerdruk is geen onderwerp van discussie, de manier waarop het aangepakt moet worden des te meer. Gewoon Nijmegen is al een aantal jaar uitgesproken voorstander van blauwe zones. Raadslid Ruud Klein Hemmink: ‘Langparkeerders die gratis parkeren in de wijk waar zijn niet wonen zijn het probleem. Dat los je op met een blauwe zone. Een overschrijding van de maximale parkeertijd kan gewoon bekeurd worden.’ Van Hees wil er niets van weten: ‘De raad heeft in 2015 het invoeren van blauwe zones al afgewezen, gelukkig. Dat werkt niet voor woonwijken zonder grote voorzieningen. Werken met parkeervergunningen is beter.’ Als het aan Bram van Deurzen (VSP) ligt hoeft de bewoner daar niet voor te betalen: ‘Wij zijn al jaren voor ‘de eerste vergunning gratis’.’ ‘Dat kost de gemeente acht ton,’ aldus de wethouder. Desalniettemin geeft Van Hees aan dat het niet om geld gaat: ‘Betaald parkeren is niet een middel voor de gemeente om geld te verdienen. Het is een reguleringssysteem ter bevordering van de leefbaarheid in de wijken.’ Als het aan de VVD ligt, zijn transferia een bruikbare oplossing voor te hoge parkeerdruk. Klein Hemmink denkt daar anders over: ‘Dat werkt niet voor mensen die hun familieleden willen bezoeken.’

Fietsparkeren

GroenLinks vindt het geen probleem dat er betaald moet worden voor het parkeren in de wijken nabij het centrum. De klanten blijven er niet om weg, vindt men. Dat er wel geïnvesteerd moet worden in parkeervoorzieningen voor fietsers wekt de irritatie van Van Deurzen op: ‘Als automobilisten moeten betalen om te kunnen parkeren, waarom fietsers dan niet?’

Waterbedeffect

Of de huidige procedure wat betreft burgerinspraak goed genoeg is, blijkt een punt van discussie. Nu moeten twintig wijkbewoners een klacht indienen over te hoge parkeerdruk om de bal aan het rollen te krijgen. Meer steun lijkt er te zijn voor het instellen van een verplicht percentage klagende wijkbewoners. Als het aan Delano van Luik (CDA) ligt worden ook bewoners van omliggende wijken betrokken bij de procedure, omdat zij te maken krijgen met het zogenaamde ‘waterbedeffect’: langparkeerders gaan hun heil even verderop zoeken. ‘Wat kun je daar aan veranderen?’ vraagt de wethouder zich hardop af. ‘Ik vind ook niet dat bewoners van andere wijken een stem moeten krijgen, maar we kunnen wel meer doen om ze te informeren.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}