Van Hees: 'Nu geen geld voor behoud Nijmeegse naoorlogse kunst'

Van Hees: 'Nu geen geld voor behoud Nijmeegse naoorlogse kunst'

NIJMEGEN – Er is geen geld voor het behoud van Nijmeegse naoorlogse kunst, zegt wethouder Ben van Hees. CDA en GroenLinks dienden een initiatiefvoorstel in ter discussie waarin een selectie van kunstwerken was opgenomen en vond bij de meeste partijen steun, behalve bij de VVD. De wethouder zelf geeft aan te hopen dat er in de toekomst meer budget komt voor het behoud van cultureel erfgoed.

Bedreigd

In het voorstel van CDA en GroenLinks wordt gepleit voor het behoud van naoorlogse kunst gemaakt voor Nijmegen door lokale kunstenaars. ‘Het gaat hier om kunst uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, die wordt bedreigd met sloop. Gebouwen waarin deze kunststukken zich bevinden zijn vaak oud en toe aan vernieuwing of herbouw toe. Wij roepen de gemeente op om te onderzoeken om hoeveel kunstwerken het precies gaat, hoe de gemeente sloop van de kunstwerken kan voorkomen en hoeveel dat uiteindelijk gaat kosten.’ Van Hees geeft aan de dat gebouwen in kwestie niet zonder overleg met de gemeente gesloopt mogen worden.

Geen budget

‘Ik ben honderd procent voor het behoud van cultureel erfgoed,’ zegt de wethouder. ‘Maar op het moment hebben nauwelijks genoeg budget om gemeentemonumenten te onderhouden, laat staan particulier bezit. Er zijn verkiezingen en nieuwe coalitieonderhandelingen op komst, ik hoop ten zeerste dat er dan meer budget beschikbaar komt.’

Aandachtslijst

Ruud Klein Hemmink (Gewoon Nijmegen) deed een schepje bovenop het voorstel en vroeg de wethouder de kunstwerken in een fonds op te nemen. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de toezegging van de wethouder dat de werken na inventarisatie op een ‘aandachtslijst’ komen te staan. Een andere suggestie die door aanwezige fractieleden opgeworpen werd was om kunstgeschiedenisstudenten in te zetten voor de inventarisatie. Van Hees: ‘Heel graag, maar dat ligt aan welk bureau deze klus gaat uitvoeren, en of die wel met studenten willen werken.’

Geen Nachtwacht

VVD-fractievolger Nick de Graaf sprak zich namens zijn partij als enige in scherpe bewoordingen uit tegen het voorstel. ‘Als de markt deze kunst niet in stand houdt, dan ziet de VVD er ook geen heil in om er als gemeente een hoop geld aan te besteden dat er helemaal niet is. Waar wilt u dat geld vandaan halen? En laten we wel wezen, als ik naar deze selectie kunstwerken [waaronder werken van Ted Felen, red.] kijk dan kan ik toch wel zeggen dat we het hier niet over de Nachtwacht hebben.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}