Veel voorwaarden bij uitbreiding intensieve veehouderij Beuningen

Veel voorwaarden bij uitbreiding intensieve veehouderij Beuningen

BEUNINGEN – Agrarische ondernemers van een intensieve veehouderij kunnen in de gemeente Beuningen niet zomaar uitbreiden. Mega agrarische bedrijven sowieso niet welkom in de gemeente Beuningen.

Zo mogen intensieve veehouderijen in Beuningen maximaal 12.500 vleesvarkens hebben, of 160.000 legkippen, dan wel 320 melkkoeien en jongvee. Beuningen wil ook geen stallen met meer dan één bouwlaag.

Als een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, dan kunnen intensieve veehouderijen in Gelderland voortaan alleen nog uitbreiden als ze extra milieumaatregelen nemen om duurzaam te produceren. Dit wordt ook wel het plussenbeleid genoemd.

Verantwoord en duurzaam produceren

Gemeenten moeten een eigen plussenbeleid formuleren. Het college van B&W heeft deze week de beleidsregel Plussenbeleid Beuningen vastgesteld. De gemeenteraad beslist hierover op 24 september.

Agrarische ondernemers in de intensieve veeteelt krijgen alleen nog maar groen licht voor uitbreidingsplannen als ze maatschappelijk verantwoord en duurzaam gaan produceren. Het college heeft hier nu beleidsregels voor vastgesteld.

Dialoog met omgeving

Een goede dialoog met de omgeving over de uitbreidingsplannen is een van de voorwaarden. In het voorstadium van de aanvraag moet de ondernemer een gesprek aangaan met omwonenden en aanliggende bedrijven. Een onafhankelijke gespreksleider zorgt dat de dialoog in goede banen wordt geleid.  

Bij uitbreiding is het belangrijk dat de ecologische afdruk waar mogelijk wordt verkleind, zo stelt het college. Daarbij gaat het vooral om de uitstoot van ammoniak, CO2 en fijnstof. Andere onderwerpen in het plussenbeleid zijn dierenwelzijn, milieu en landschap.

Onzekerheid door uitspraken Raad van State

Het college constateert dat er door uitspraken van de Raad van State over de uitstoot van stikstof veel onzekerheid is ontstaan. Daardoor zijn omgevingsvergunningen voor uitbreidingen van intensieve veehouderijen stil gelegd. Het college heeft hierover overleg gepleegd met de provincie.

Men erkent dat uitbreidingen kunnen stranden of worden stilgelegd vanwege stikstof. “Het kan dus zijn dat er voorlopig geen gebruik kan worden gemaakt van de beleidsregel Plussenbeleid Beuningen,” zo meent het college. Toch heeft het college besloten het Plussenbeleid vast te stellen. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}