Verbeteren winkelcentra heeft prioriteit gemeente Wijchen

Verbeteren winkelcentra heeft prioriteit gemeente Wijchen

WIJCHEN – De gemeente Wijchen is druk doende met het verder ontwikkelen van het winkelcentrum, evenals de buurtwinkelcentra Zuiderpoort, Wijchen-Noord en Hof van Achterlo. Dat blijkt uit een informatienota aan de gemeenteraad, die het college van B&W deze week bekend heeft gemaakt.

Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente willen de winkelcentra toekomstbestendig maken. Het college concludeert dat veel actiepunten al zijn gerealiseerd of reeds in voorbereiding zijn.

Gemeente wil merk Wijchen breed uitdragen

Zo is er voor het centrum van Wijchen een beeldmerk ontwikkeld. De gemeente heeft het plan om dit beeldmerk in de toekomst breed in te zetten, samen met winkelcentra, meubelboulevard, horeca, toerisme en bedrijfsleven. Men wil het merk Wijchen gaan uitdragen in allerlei communicatie uitingen.

De gemeente wijst er op dat er diverse acties zijn ondernomen om een bezoek aan het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Ook is de beleving van het centrum vergroot en worden er steeds meer evenementen gehouden. Verder werken ondernemers, ook uit de horeca, steeds meer samen en wordt de ontmoetingsfunctie van de Markt vergroot.

Etalages lege winkels moeten aantrekkelijker

In samenspraak met de pandeigenaren wordt gekeken hoe de etalages van leegstaande winkels aantrekkelijker kunnen worden gepresenteerd aan het publiek. Het centrummanagement moedigt de winkeliers aan om hun etalages en uitstallingsruimten leuker aan te kleden. Volgens de gemeente zal het project Tussen Kasteel en Wijchen een positief effect hebben op het centrum.

De acties voor het winkelcentrum Zuiderpoort zijn onderdeel van het ontwikkelingsplan project Hart van Zuid. Daarbij gaat het volgens de gemeente om zaken als het verbeteren van de veiligheid en de uitstraling van het winkelcentrum.

Grote inbreng klankbordgroep bij toekomstplannen

Maar ook zaken als meer bankjes, vergroten van de supermarkt, meer parkeercapaciteit en het terugdringen van lukraak geparkeerde fietsen en bromfietsen.       

Inmiddels is er ook een klankbordgroep opgericht, die bestaat uit ruim 40 winkeliers, pandeigenaren en andere betrokkenen. Volgens de gemeente heeft die klankbordgroep een uitgebreide inbreng bij de aanstaande vervolgstappen. Dat is het schrijven van een ‘Economische visie’, met bijbehorend actieplan.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}