Vernieuwingsplannen provincie: 'Geef burger directe invloed'

REGIO – De Provinciale Staten van Gelderland willen na de verkiezingen de gewone burger veel directer betrekken bij de besluitvorming. Zo zijn er plannen voor een Jeugdcommissaris van de Koning en een soort provinciaal Jeugdparlement. Dat zou een primeur zijn voor Nederland.

Bij de provincie leven al langer ideeën om de gewone burger dichter bij het provinciale beleid te brengen. Momenteel mogen burgers tijdens vergaderingen af en toe enkele minuten hun mening geven (inspreken) over bepaalde onderwerpen. Dat moet veranderen, zegt PvdA-fractievoorzitter en lijsttrekker Peter Kerris, die een van de initiatiefnemers is van de vernieuwingsplannen.

Vier miljard euro in kas

Tijdens vergaderingen ter voorbereiding van de officiële vergaderingen van Provinciale Staten zouden Statenleden veel langer en direct met inwoners moeten kunnen overleggen, zo stelt Kerris. Volgens hem krijgt men dan een veel duidelijker beeld van wat er leeft onder de bevolking.

“Veel mensen denken dat de provincie weinig invloed heeft en niet echt belangrijk is. Maar om een voorbeeld te geven: Door de verkoop (privatisering) van de Nuon heeft de provincie meer dan vier miljard euro in kas, waardoor er in principe heel veel mogelijk is,” aldus de PvdA-lijsttrekker. Naar zijn mening moet de provincie zich veel duidelijker dan voorheen profileren naar de burger toe.  

Ook jongeren inbreng geven

De nieuw gekozen Provinciale Staten moeten na de verkiezingen van 20 maart vorm geven aan de democratiseringsplannen. Zo wordt er ook gedacht aan instellen van een provinciaal referendum.

Voor het Jeugdparlement zouden bijvoorbeeld verkiezingen op scholen kunnen worden gehouden. Of gemeenten moeten dit organiseren.

Kerris vindt dat het Jeugdparlement een afspiegeling moet zijn van de gehele jeugd. ”In dat parlement moeten niet alleen vwo’ers zitten, maar bijvoorbeeld ook leerlingen van vmbo en havo. Misschien moet je ook denken aan leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool,” zo meent Kerris. Het gaat erom dat jongeren die nog geen stemrecht hebben ook inbreng krijgen.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}