Verbod verstrekken lachgas Nijmegen uitgebreid met stranden om overlast tegen te gaan

Verbod verstrekken lachgas Nijmegen uitgebreid met stranden om overlast tegen te gaan

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college wil het verbod op het verstrekken van lachgas voor recreatieve doeleinden naast in het centrum van de stad nu ook gaan verbieden bij de stranden bij de Waal, de Spiegelwaal en recreatieplassen. De aanleiding hiervoor is recentelijke overlast op deze locaties, waarbij lachgasgebruik en handel in lachgas een rol speelt.

Ernstige overlast

In januari 2020 is het centrum als uitgaansgebied aangewezen als verbodsgebied voor de verkoop van lachgas als genotsmiddel. Dit gebied is volgens de verordening omsloten door de rivier de Waal, General James Gavinweg, Keizer Traianusplein, St. Canisiussingel, Oranjesingel, Keizer Karelplein, van Schaeck Mathonsingel, het Stationsplein en de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Recentelijk is echter gebleken dat er op locaties aan het water veel overlast wordt veroorzaakt. "Door de omstandigheden van dit moment verblijven en recreëren veel jongeren op locaties rondom de Waal en bij de recreatieplassen in Lent. Op sommige plekken is de overlast ernstig, waarbij het gebruik van lachgas een rol speelt. Een aanpak van de lachgasverkopers zou hierbij kunnen helpen." Daarom worden nu ook alle stranden gelegen aan de Waal, Spiegelwaal en recreatieplassen en de daarbij horende parkeerterreinen als verbodsgebied aangewezen. De uitbreiding van het verbodsgebied moet ertoe leiden dat "effectief kan worden opgetreden tegen de handel in lachgas en daarmee de overlast zal verminderen".

Gebruik kan niet verboden worden

Omdat niet mogelijk is om het gebruik van lachgas te verbieden, kan de gemeente alleen gebieden vaststellen waarin het verboden is om lachgas te koop aan te bieden, te verkopen, te verstrekken of af te leveren, indien dit bedoeld is om als genotsmiddel gebruikt te worden. CDA-raadslid Marjolijn Mijling zet zich al een tijd in voor een verregaand verbod op lachgas. "Helemaal verbieden maakt het makkelijker dan iedere keer een gebied aanwijzen. Wat als ze straks op de Goffert zitten? Je ziet wel weer wat voor ellende het oplevert. Vorig jaar heb ik meerdere keren aandacht gevraagd voor de problemen rondom het gebruik van lachgas. Over de gezondheidsproblemen bij jongeren die zich hier niet bewust van zijn, want het is maar een onschuldig ballonnetje. Over de vervuiling op straat. Toen bleek dat de verkopers van lachgas – wat dus niet verboden is – vaak ook andere drugs aanbieden, heb ik gepleit voor een verkoop en gebruiksverbod via de Algemene Plaatselijke Verordening. Maar dat laatste heeft het helaas niet gehaald. De burgemeester was het met mij eens, de politiechef Gelderland Zuid was het met mij eens, en menig onderzoeker, maar een meerderheid van de Nijmeegse raad met D66, PvdA en GroenLinks voorop niet. Toen is als compromis alleen het punt van verkoop in het centrum aangenomen. Andere voorstellen van de burgemeester zijn geschrapt. Ik vind dat onbegrijpelijk."

'Geloof niet dat we gebruik hiermee ontmoedigen'

GroenLinks is inderdaad geen voorstander van een verregaand verbod. "Allereerst wil ik aangegeven dat we het voor bewoners, ondernemers en bezoekers die overlast ervaren het heel vervelend vinden", zegt raadslid Faysal Zouay. "Echter, we kunnen en moeten niet alles willen verbieden of criminaliseren. Het CDA wil het liefst alles verbieden dat ongezond voor je is, behalve dingen als alcohol, barbecues, suiker en fastfood, want daar zijn ze aan gewend. Begin dit jaar hebben we inderdaad ingestemd met het verkoop van lachgas op straat in het centrumgebied. Het gebruik ervan niet. Dat doen we ook niet met de eerder genoemde (genots)middelen. Ik geloof niet dat we het gebruik daarmee kunnen ontmoedigen. We zijn benieuwd naar het effect van het straatverkoop van lachgas. Ik zou daarvoor de cijfers van de politie en handhaving willen inzien. Niemand schiet er wat mee op als we lokaal van alles gaan verbieden. Je kunt bijvoorbeeld drugs niet de wereld uit helpen met een verbod op gebruik ervan. De grootste overlast kun je met een goed doordacht beleid wel beperken. Wat GroenLinks Nijmegen betreft zetten we onze energie meer in op preventie van zaken als lachgas, ook alcohol, drugs en sigaretten."

Lobby voor algeheel verbod 

Mijling is een van de lokale CDA-raadsleden in het land die een lobby voor een landelijk verbod op lachgas is gestart naar Den Haag. "Ik heb meermaals met CDA-parlementslid Anna Kuik gesproken, en zelfs bij minister Ferd Grapperhaus onze zorgen geuit. Nu komt er hopelijk toch een landelijk verbod op gebruik. Waarbij echter nog steeds de angst bestaat dat de eerdergenoemde partijen het landelijk tegenhouden."

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}