Vervoersvereniging VIEV: 'Spoorlijn Nijmegen – Kleef kan voor tientallen miljoenen minder'

Vervoersvereniging VIEV: 'Spoorlijn Nijmegen – Kleef kan voor tientallen miljoenen minder'

NIJMEGEN – Er is al een hoop om te doen geweest. De spoorlijn tussen Nijmegen en Kleef, oftewel de Keizerlijn. Werd de ingebruikneming van de lijn eerst nog geschat op zo’n 116 miljoen, na grondig onderzoek en het tegen elkaar afwegen van wensen en mogelijkheden valt de raming nu drastisch lager uit: al voor 50 miljoen zou het mogelijk zijn. VIEV, de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer komt met een nieuw voorstel.

Slechts 22 minuten duurt de treinreis van Arnhem naar het Duitse Emmerik met de Rhein-IJssel-Express. Het is een spoortraject tussen twee niet-studentensteden. Ook een traject dat naar verwacht minder reizigers zal bedienen dan de zo graag door VIEV geziene Keizerlijn. Al met al een lijn die minder voor de hand zou liggen dan een lijn tussen Nijmegen en Kleef, twee populaire studentensteden. Toch ligt de lijn tussen Arnhem en Emmerik er wel, maar heeft de Keizerlijn nog geen groen licht gekregen. Een doorn in het oog van VIEV.

Driesporenbeleid

VIEV legt zich er dan ook niet zo maar bij neer. Voorzitter Maurice Niesten zette de afgelopen tijd in op een ‘driesporenbeleid’. “We moeten voorlichten op verschillende gebieden. Zo moeten we politiek de juiste info geven, technische info geven en het spoor weer zichtbaar maken”, aldus Niesten. Dat laatste dient letterlijk genomen te worden: de lijn tussen Nijmegen en Kleef ligt er voor een groot deel al, maar is niet zichtbaar, want deels overgroeid met planten en hier en daar vervallen. Toch hoeft het niet veel langer dan een week te duren om de lijn weer zichtbaar te maken, weet men uit ervaring door eerdere schoonmaakacties van het spoor tussen Nijmegen en Groesbeek.

Drastische besparingen

VIEV heeft besparingen voor ogen die wel eens voor een doorslag kunnen geven. Eerder werd aan twee dure tunnels gedacht: één ter hoogte van de d’Almarasweg en één ter hoogte van de Sionsweg. De tunnels kunnen vervangen worden door eerder op het traject (net vóór de overweg Sionsweg) met een wissel aan te takken op de Maaslijn (zie foto waar de RailHog staat).

Een tweede kostenbesparende mogelijkheid biedt de Maaslijn. De Maaslijn is de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. Wanneer de Keizerlijn kan aantakken op de Maaslijn, kan gebruik gemaakt worden van een heel stuk reeds bestaand traject: vanaf station Nijmegen tot aan de Sionsweg en daarna kan de trein doorrijden tot aan Kleve campus. Ook de Provincie zegt dit als een reële mogelijkheid te zien in een schrijven aan VIEV van 21 augustus dit jaar. De Gemeente Nijmegen onderstreept deze visie ook in een brief van oktober jongstleden aan de Nijmeegse gemeenteraad. Hiermee wordt de dure teruglegging van een derde spoor bij station Heyendaal voorkomen. Wat resteert zijn dan nog de kosten van het geheel vernieuwen van de spoorlijn vanaf de wissel tot aan de Duitse grens, in totaal zo’n 10 kilometer. Dit zou ongeveer 15 miljoen euro vergen, aanzienlijk goedkoper dan de bedragen die tot op heden in de media circuleerden.

Spannend

Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst, hebben veel politieke partijen zich al positief uitgesproken over reactivering van deze spoorlijn. Daarnaast blijkt in de praktijk dat de passagiersaantallen op grensoverschrijdende verbindingen een veelvoud bedragen van de aantallen die geprognosticeerd waren. Bovendien weten regionale vervoerders als Arriva, Abellio en Keolis steeds beter grensoverschrijdende verbindingen rendabel te krijgen met nieuw en zuinig materieel. Nu duidelijk is dat ook het benodigde bedrag voor reactivering van deze spoorlijn meer dan gehalveerd is, zou dat wel eens een heel nieuw licht op de zaak kunnen werpen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}