Vier regiogemeenten klaar voor pilot nieuwe inburgeringswet

Vier regiogemeenten klaar voor pilot nieuwe inburgeringswet

REGIO – De gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar willen gezamenlijk deelnemen aan een pilot in het kader van de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet wordt naar verwachting ingevoerd per 1 januari 2021. Dat gebeurt omdat het huidige stelsel niet effectief genoeg is.

De pilot ‘Zelfredzaamheidsroute’ richt zich op nieuwkomers die de taal slecht beheersen en daardoor niet goed kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het pilotprogramma samengesteld, om de uitvoering van de nieuwe wet voor te bereiden. De vier gemeenten gaan bij het ministerie subsidie aanvragen voor de pilot.

Nu nog ontheffing inburgeringsplicht

De Zelfredzaamheidsroute (Z-route) is bedoeld voor statushouders die moeite hebben met leren. Het kan zijn dat men analfabeet is in de moedertaal, laaggeschoold is en/of niet goed kan leren.

In het huidige inburgeringsstelsel krijgen deze statushouders – na aangetoonde inspanningen – een ontheffing van de inburgeringsplicht. Ze mogen dan stoppen met de inburgering, maar zijn vaak nog onvoldoende taalvaardig om zichzelf goed te redden. Er is dan veelal sprake van onvoldoende participatie, eenzaamheid, langdurige werkloosheid en afhankelijkheid van een uitkering.

Berg en Dal hoofdaanvrager

Het is de bedoeling dat de Z-route vanaf 2021 door de gemeenten wordt aangeboden aan nieuwkomers, die de reguliere inburgeringsroutes niet kunnen volgen.

Beuningen, Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar zijn afzonderlijk te klein om een goede groep statushouders samen te stellen en een voldoende Z-route voor te bereiden. Berg en Dal is namens de vier gemeenten de hoofdaanvrager.

Passend taalaanbod staat centraal

Het ministerie beoordeelt een aanvraag aan de hand van diverse criteria. Zo moet het programma voor een Z-route in ieder geval bestaan uit een passend taalaanbod. De vier gemeenten gaan hiervoor gebruikmaken van Vluchtelingenwerk. Die hebben daar veel ervaring mee en kennen de doelgroep bijzonder goed.

Het programma Z-route duurt een jaar en moet minimaal 20 uur per week beslaan. De vier gemeenten zijn door deelname aan de pilot Z-route in ieder geval goed voorbereid op de nieuwe Wet Inburgering.

Als het ministerie positief reageert op de aanvraag van de vier gemeenten, dan gaat de pilot in november al van start.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}