Vijf regiogemeenten zetten archeologische samenwerking voort

Vijf regiogemeenten zetten archeologische samenwerking voort

REGIO – De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen hebben de intentie om ook in de toekomst nauw samen te werken op het gebied van regionale archeologie. De afgelopen jaren gebeurde dat al, in samenwerking met de gemeente Nijmegen, maar die stopt ermee vanaf volgend jaar vanwege bezuinigingen.

Vanuit de provincie Gelderland wordt gestimuleerd dat de regiogemeenten samenwerken met een regioarcheoloog. Daar stelt de provincie ook subsidie voor beschikbaar.

Archeologie van invloed op ruimtelijke ontwikkelingen

Druten en Wijchen hebben een eigen archeoloog in dienst, maar zien toch ook voordelen om mee te doen met de samenwerking regioarcheologie.   

Lokale archeologie is belangrijk omdat de gemeenten sinds 2009 verplicht zijn om archeologische belangen mee te wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Om deze wettelijke taak goed te kunnen vervullen, is kennis van archeologie op academisch niveau noodzakelijk.

Vindplaatsen staan met elkaar in verband

Veel archeologische vindplaatsen in de regio staan met elkaar in verband of hebben vergelijkbare kenmerken. Mede daarom is een regionale afstemming logisch en kan het bijdragen aan een consistent beleid en een gezamenlijk optreden bij allerlei projecten.  

De gemeente Druten gaat er vanuit dat de nieuwe samenwerking geen extra kosten met zich meebrengt. Het incidenteel inhuren van de regioarcheoloog kan worden betaald vanuit de subsidie van de provincie. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}