Vijftien projecten maken Wijchen energieneutraal in 2040

Vijftien projecten maken Wijchen energieneutraal in 2040

WIJCHEN – In de gemeente Wijchen is in 2023 minimaal 30 hectare aan zonnevelden gerealiseerd. In 2021 is minimaal één windinitiatief gestart met minstens drie windturbines. Daarbij gaat het om windpark Bijsterhuizen, dat al groen licht heeft gekregen.

Dat staat in een informatienota over de voortgang van het duurzaamheidsprogramma voor Wijchen. De informatienota vermeldt de stand van zaken betreffende 15 projecten, die richting geven aan het bereiken van een energieneutraal Wijchen in 2040.

Aardgasloos bouwen

In 2023 zal alle nieuwbouw die is vergund na 1 juli 2018 aardgasloos zijn en energieneutraal gebouwd. De dialoog tussen gemeente en ontwikkelaars en woningbouwcorporaties over aardgasloos bouwen loopt momenteel nog, aldus de informatienota.

Verder moeten in 2023 twee pilots zijn uitgevoerd voor elektrische deelauto’s en staan er minimaal 30 elektrische laadpalen in het openbaar gebied van Wijchen.

300 Miljoen aan leningen

In Wijchen loopt een actieplan voor het nemen van energiemaatregelen door particuliere huiseigenaren. Het ligt in de bedoeling dat er in 2023 minimaal 200 leningen zijn verstrekt aan particuliere huiseigenaren. Die leningen zijn voor minstens drie miljoen euro medegefinancierd door de gemeente, zo staat in de informatienota.

Verder gaat de gemeente er vanuit dat in 2023 zo’n honderd bedrijven energiemaatregelen hebben getroffen. In dat jaar heeft de gemeente ook een duurzaam inkoopbeleid vastgesteld en bestaat er een meerjarenplan voor verduurzaming van het eigen wagenpark.

Warmtenet

Ook wordt er minder afval geproduceerd en wordt er 100 procent groene energie ingekocht voor gemeentelijke aansluitingen. Daarnaast is er in 2023 bij de gemeente inzicht over de haalbaarheid van een warmtenet op een van de bedrijventerreinen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}