Volgende fase bestemmingsplan ‘Skaeve Huse’ Dukenburg

Volgende fase bestemmingsplan ‘Skaeve Huse’ Dukenburg

NIJMEGEN – Het bestemmingsplan dat Skaeve Huse mogelijk maakt aan de rand van Dukenburg, is door het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen vastgesteld. Als ook de gemeenteraad akkoord gaat met het bestemmingsplan, zal het plan ter inzage worden gelegd.

Dit zal niet eerder plaatsvinden dan in mei, zodra de situatie rondom het coronavirus het vervolg van de procedure toelaat. Er zal dan ook een informatie- en inspraakbijeenkomst worden gehouden over het bestemmingsplan.

Kwetsbare individuen

Skaeve Huse is een bijzondere woonvoorziening voor kwetsbare individuen die in reguliere woonsituaties niet op hun plek zijn. Veiligheid en begeleiding van zowel de bewoners als de omwonenden zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Verantwoordelijk wethouder Noël Vergunst: “Op meerdere plaatsen in Nederland zijn projecten als deze, waarbij deze mensen op een rustige plek aan de rand van de stad wonen, in vrij simpele woningen. Op die manier hebben ze een dak boven hun hoofd, en ze blijven bovendien in beeld bij hulpverleners.”

Buurtbeheerplan

In 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegen. Uit de zienswijzen die daarop binnen zijn gekomen, bleken onder andere zorgen over de begeleiding en veiligheid rondom de bijzondere woonvoorzieningen bij de Weezenhof. Wethouder Vergunst begrijpt de die zorgen: “Dat omwonenden zich afvragen wat dat betekent voor hun buurt snap ik. Het gaat natuurlijk wel om mensen met sociaal-maatschappelijke problemen. Ze kunnen niet makkelijk voor zichzelf zorgen, en hebben daar dus ook hulp bij nodig.”

In overleg met de wijk is daarom eerder een buurtbeheerplan opgesteld. Samen met het Platform Weezenhof zal dit verder uitgewerkt worden. Er zal in elk geval steeds contact zijn tussen bewoners, omwonenden, hulpverleners, politie en andere betrokkenen. Vergunst: “Zo zorgen we ervoor dat we kunnen ingrijpen als er signalen zijn over onacceptabel gedrag of overlast.”

Meer over de invloed die de corona-crisis heeft op dit project hoor je in het hele gesprek met wethouder Vergunst:

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}