Vooralsnog geen bedelverbod in Nijmegen na met ruime meerderheid verworpen motie

Vooralsnog geen bedelverbod in Nijmegen na met ruime meerderheid verworpen motie

NIJMEGEN – Een motie van Stadspartij Nijmegen en VVD over het invoeren van een bedelverbod in Nijmegen heeft woensdagavond niet op voldoende steun kunnen rekenen. Alleen de andere lokale partijen steunden de motie. Burgemeester Hubert Bruls (CDA) gaf eerder al aan wel voorstander te zijn van een bedelverbod, omdat er in een aantal gevallen een direct verband te leggen zou zijn tussen bedelen en overlast door dak- en thuislozen. Een aantal partijen wacht liever nader onderzoek van het college over het thema af, maar ook dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er een meerderheid te vinden zal zijn voor een bedelverbod in de Nijmeegse gemeenteraad.

"Instrumenten nodig om overlast tegen te gaan"

Indiener Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen) noemt overlast door dak- en thuislozen ‘een pijnlijk dossier’. “Het aantal overlastmeldingen groeit en waaiert uit naar buiten het centrum. Dit terwijl we nu al veel vragen van onze handhavers. De burgemeester gaf eerder al aan dat men aan het einde van hun latijn is qua instrumentarium om in te grijpen. Er zijn instrumenten nodig om overlast te voorkomen van bedelaars die bedelen om hun verslaving in stand te houden in plaats van om een boterham te kopen. En bedelen is nu eenmaal makkelijker te constateren dan overlast. Het zijn natuurlijk niet allemaal overlastveroorzakers, maar iedere bedelaar is er een te veel. Het is humaner om bedelaars actiever te begeleiden naar zorg dan om bedelen te faciliteren.”

"Bedelverbod leidt enkel tot opjagen van mensen die het al slecht hebben"

Veel andere partijen zien een bedelverbod echter niet zitten. “Bedelen zorgt niet voor overlast, overlastgevers zorgen voor overlast”, vindt Pieter van Megen (D66). “Díe moeten aangepakt worden.” Maarten Sweep (SP): “Een bedelverbod leidt enkel tot het opjagen van mensen die het al heel slecht hebben.” Ook GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren zien geen heil in een bedelverbod. CDA en 50Plus wachten graag nader onderzoek van het college naar een eventueel bedelverbod af voordat ze een dergelijk verbod al dan niet steunen. Meer steun is er voor een zogenaamde doorbraakaanpak, waarbij ook de top 15 van meest overlastgevenden dak- en thuislozen speciale aandacht krijgen. Ook hier buigt het college zich naar aanleiding van een rapportage en advies van Radar Advies nog over.

Kapstokartikel

De overlast maakt de stad minder aantrekkelijk en leefbaar, vindt Nick de Graaf (VVD). “Opdringerig bedelen zorgt voor incidenten. Uitgescholden en bespuugd worden als je naar de supermarkt gaat is niet prettig. Het is jammer dat dé oplossing, een bedelverbod, nog steeds niet op een meerderheid kan reken. Zo blijven de inwoners, bezoekers en ondernemers van de stad last houden van overlast. Een ‘kapstokartikel’ zoals bij openbaar dronkenschap kan ook voor het bedelen helpen om overlast aan te aanpakken.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}