Voormalig zorgcentrum Overmars in Winssen krijgt ruim 80 appartementen

Voormalig zorgcentrum Overmars in Winssen krijgt ruim 80 appartementen

WINSSEN – Het voormalige zorgcentrum Overmars in Winssen, dat in 2017 is gemoderniseerd en verbouwd tot 66 kleine appartementen, gaat daar nog eens 15 wooneenheden aan toevoegen. Het college van B&W van Beuningen is daar deze week mee akkoord gegaan.

Het is niet de bedoeling dat de bewoners van de ruim 80 appartementen daar voor onbeperkte tijd mogen wonen. Het is opgezet als huisvesting voor mensen die bijvoorbeeld zijn gaan scheiden en ter overbrugging snel tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Mensen mogen er maximaal enkele jaren wonen

Ook jongeren die uit huis moeten en voor het eerst ‘op kamers’ gaan wonen kunnen, in afwachting van definitieve woonruimte, gebruikmaken van de appartementen. Het is ook bedoeld voor senioren die wachten op een plaats in een zorgcentrum voor ouderen. Mensen mogen er maximaal een aantal jaren wonen, zo heeft de gemeente met de investeerder afgesproken. Anders is er geen sprake van ‘tijdelijk wonen’.

Het nieuwe Overmars voorziet volgens het college zeker in een behoefte, vooral omdat er sprake is van goed betaalbare woonruimte. In 2017 gaf de gemeente toestemming voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal 10 jaar.

Geen klachten vanuit omgeving

Sinds het pand weer wordt bewoond zijn er bij de gemeente vanuit de omgeving geen klachten binnen gekomen van overlast.  

De gemeente erkent dat de hoge doorstroming een negatief effect kan hebben op de leefbaarheid. Mensen die ergens tijdelijk wonen, voelen zich vaak minder betrokken bij de omgeving. Daarom houdt een beheerder toezicht op de wooneenheden en worden er ook allerlei afspraken gemaakt met de huurders.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}