Vragen aan Nijmeegs college van B&W over problemen hulpmiddelen

Vragen aan Nijmeegs college van B&W over problemen hulpmiddelen

NIJMEGEN – De levering van hulpmiddelen aan gehandicapten en andere hulpbehoevenden moet sneller gaan, want nu lopen bewoners vaak vast in administratieve rompslomp. Dat zeggen de fracties van D66 en GroenLinks in de gemeenteraad van Nijmegen. Zij reageren daarmee op een onderzoek van de Nationale Ombudsman.

Beide partijen hebben inmiddels raadsvragen gesteld aan het Nijmeegse college van B&W. D66-raadslid Marijke Synhaeve is van mening dat het niet zo kan zijn dat iemand een half jaar moet wachten op de reparatie van zijn of haar aangepaste fiets.

“Gemeente hoort aanspreekpunt te zijn”

Volgens GroenLinks en D66 is er onduidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is. “Door gemeente, zorginstellingen en rijksoverheid wordt naar elkaar gekeken. Hierdoor neemt niemand de verantwoordelijkheid om de leveringsproblemen aan te pakken,” zo stelt Synhaeve.

Zij vindt dat de gemeente meer verantwoordelijkheid moet pakken. “De gemeente hoort het centrale aanspreekpunt voor hulpvragen te zijn,” aldus Synhaeve.

De fracties van D66 en GroenLinks zeggen benieuwd te zijn in welke mate de knelpunten wat betreft hulpmiddelen ook in Nijmegen spelen. Zeker gezien in het licht van de nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen, die in de eerste helft van 2020 plaatsvindt voor de regio Nijmegen.

Vraag over maximale wachttijden

D66 en GroenLinks willen onder meer weten welke afspraken er zijn gemaakt met de leverancier van hulpmiddelen over wat de maximale wachttijden zijn voor hulpmiddelen waar maatwerk voor nodig is? Beide partijen vragen zich af in hoeverre de hulpmiddelen binnen de maximale termijn worden geleverd?

“In hoeverre is de leverancier van hulpmiddelen aangesproken op eventuele vertragingen,” zo luidt een andere raadsvraag.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}