VVD wil door golf autobranden debat over openbare orde

VVD wil door golf autobranden debat over openbare orde

NIJMEGEN – De VVD wil in debat met andere fracties in de gemeenteraad over wanneer men vindt dat de openbare orde in het geding is, en of er geïnvesteerd moet worden in capaciteit voor tijdelijk extra cameratoezicht. Dit zegt raadslid Nick de Graaf naar aanleiding van een reactie van het college op zijn vragen over het onderzoek naar de autobranden die Nijmegen de laatste tijd teisteren.

Aanpak

Of er bij de golf nachtelijke autobranden sprake van een eenling is of een groep brandstichters, wordt nog onderzocht door de politie, laat het college weten. Er is geïnventariseerd bij de gemeente Culemborg, waar ook veel autobranden plaatsvinden, welke maatregelen daar zijn genomen. Deze komen volgens het college sterk overeen met de Nijmeegse aanpak. ‘De Veiliger Wijkteams, waarin de gebiedsgebonden politiezorg en Toezicht & Handhaving onder gemeentelijke regie samenwerken, richten zich op het afstemmen van de activiteiten ten behoeve van preventie. Dit gebeurt onder andere door surveillance, voorlichting en data-analyse.’

Cameratoezicht

Extra cameratoezicht is niet aan de orde volgens het college. ‘In het systeem ‘Camera in Beeld’ van de politie zijn momenteel 784 camera’s geregistreerd in onze gemeente. Het betreft camera’s van particulieren, horeca, winkels en overige bedrijven. Er is veel spreiding, waarbij het centrum zeer goed vertegenwoordigd is [zie kopafbeelding, red.].’ Op grond van de Gemeentewet mag de burgemeester alleen toezichtcamera’s inzetten in het belang van de openbare orde. ‘Los van de vraag of in deze casus sprake is van een dergelijke grondslag, is het nog maar de vraag of dit middel functioneel is voor het doel om autobranden te voorkomen,’ meldt het college. ‘Dat laat de burgemeester ook afhangen van een beoordeling door de politie. De politie heeft laten weten dat de geografische spreiding van incidenten nog zodanig is dat gericht preventief cameratoezicht nog niet wordt overwogen. Daarnaast kan cameratoezicht om daders van strafbare feiten op te sporen alleen met toestemming van de Officier van Justitie.’

Debat over openbare orde

Op de vraag of de gemeente wel camera’s heeft die ingezet kunnen worden voor tijdelijk cameratoezicht, kreeg De Graaf geen antwoord. ‘De politie zegt dat extra cameratoezicht niet nodig is omdat de locaties van de autobranden nog zo willekeurig zijn,’ zegt het VVD-raadslid. ‘Ik twijfel niet aan hun expertise. Maar ik denk dat je als gemeente wel altijd het signaal moet afgeven dat je een oogje in het zeil houdt als het ergens niet goed gaat. Dat je als gemeente aangeeft dat je camera’s tot je beschikking hebt en dat je die ook kunt inzetten wanneer er vanuit een wijk geluiden komen dat men daar behoefte aan heeft omdat de problemen er te hoog oplopen. De burgemeester heeft wel degelijk de bevoegdheid om cameratoezicht te plaatsen wanneer de openbare orde in het geding is. Hij geeft nu aan dat hij niet vindt dat dat nu het geval is. Ik zou graag met andere fracties in een debat het gesprek over willen voeren over of een investering in extra camera’s zinnig is en wanneer wij vinden dat de openbare orde in het geding is. Als je het mij vraagt is dat nu met deze autobranden het geval.’

 

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}