Waalfront beschermd door groene dijk met zicht op Waal

Waalfront beschermd door groene dijk met zicht op Waal

NIJMEGEN – De nieuwbouwwijk Waalfront in Nijmegen-West krijgt een toekomstbestendige, veilige en deels groene waterkering. Volgens de gemeente maakt de dijk het voormalige industriegebied groener en brengt het uitzicht op de rivier terug.

Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en Ontwikkelbedrijf Waalfront tekenden op 18 september een samenwerkingsovereenkomst.

De overeenkomst legt  de rollen en financiering van het project vast. De kosten voor het plan bedragen ruim 5 miljoen euro, een bedrag dat gelijk wordt verdeeld over de drie partijen.

Extreme toekomstige rivierwaterstanden

De nieuwe waterkering is volgens de gemeente een slimme inpassing en maakt de nieuwbouwbuurt bestand tegen extreme toekomstige rivierwaterstanden. De waterkering wordt tegelijk met Park Fort Krayenhoff en de woningbouw gerealiseerd tussen nu en 2025.

Tekst gaat verder na de afbeelding:

Foto: KCAP_gemeente Nijmegen

Park Fort Krayenhoff

De bebouwing van Park Fort Krayenhoff is naar verwachting volgend jaar klaar. Daarna wordt het park ingericht. Vanaf 2020 start de woningbouw aan de Haven (Dijkkwartier Oost). In 2021 kunnen op de locatie van de loods bij Honig tot aan de rivier woningen worden gebouwd ne vanaf 2022 komt de gehele Honig-locatie beschikbaar; de woningbouw hier wordt medio 2026/2027 afgerond.

In 2023/2024 is de verwachting dat het te behouden deel van het Honig-complex zijn ‘nieuwe’ status krijgt. Volgens de gemeente Nijmegen zullen de werkzaamheden en procedures, die moeten worden uitgevoerd voor de waterveiligheid, hier steeds op vooruitlopen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}