Wachten op de examenuitslag, welke scholen scoorden in 2018 het best?

Wachten op de examenuitslag, welke scholen scoorden in 2018 het best?

REGIO – De eindexamens van de middelbare scholen zitten er weer op. Voor de leerlingen is het de komende weken gespannen afwachten of ze hun diploma behaald hebben. Maar op welke school worden nou de beste examenresultaten behaald?

Om dat uit te zoeken heeft RTL Nieuws alle examenresultaten van vorig jaar geanalyseerd. Landelijk behaalde in 2018 zo’n 92% van de leerlingen een diploma, met een 6,4 als gemiddeld eindcijfer. Hier zaten echter wel de nodige uitschieters bij. Deze kwamen vooral voor op kleinere scholen, waar één enkele leerling met een hoog of laag cijfer het gemiddelde spectaculair kon beïnvloeden.

Binnen de regio

Ook binnen onze regio heeft RTL Nieuws de middelbare scholen onder de loep genomen. Een slagingspercentage van 100% werd hier in 2018 niet behaald. Het Westeraam in Elst (Overbetuwe) haalde het hoogste slagingspercentage in de regio (98%). Het gemiddelde cijfer was hier echter niet het hoogst. De hoogste gemiddelde cijferscore binnen de regio werd behaald op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (6,9). Alle leerlingen op deze school deden eindexamen in het VWO (gymnasium).

De eer voor het hoogst behaalde gemiddelde eindcijfer op VMBO-niveau binnen de regio was voor één van de locaties van het Montessori College in Nijmegen. Met een 7,1 voor de examens theoretische leerweg kwamen ze zelfs ruim boven het landelijk gemiddelde te zitten. Het beste gemiddelde HAVO-cijfer binnen de regio was een 6,6, behaald op twee Nijmeegse scholen: de Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs en het Dominicus College.

Landelijk

Landelijk kwam de Tobiasstroom in Zeist, een kleine school waar in 2018 elf leerlingen VMBO-examen deden, als beste uit het onderzoek, met een gemiddeld cijfer van 7,4. Dit was tevens één van de 29 scholen in het land met een slagingspercentage van 100%. De slecht presterende school was de VMBO-school De Jutter op Vlieland, met een gemiddeld cijfer van 4,7. Hier deden slechts twee leerlingen eindexamen, maar allebei zakten ze, resulterend in een slagingspercentage van 0%.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}