Weinig belangstelling voor collectieve woonvormen in Nijmegen

Weinig belangstelling voor collectieve woonvormen in Nijmegen

NIJMEGEN – Er is in Nijmegen vooralsnog weinig belangstelling voor collectieve woonvormen zoals een woongroep. Dat zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). Om deze reden zet het college in haar plannen voor het ontwikkelen van woningen in de komende jaren hier ook niet specifiek op in.

Teleurstellend

In de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma Wonen is bij wijze van een behoefteonderzoek onder andere een vragenlijst uitgegaan waarin naar belangstelling voor collectieve woonvormen geïnformeerd werd. Daar is weinig reactie op gekomen. “Dat stelt me wel enigszins teleur”, zegt Tiemens. “Het past namelijk juist wel heel goed bij Nijmegen. Collectieve woonvormen hebben vaak positieve gevolgen voor wijken. Er ontstaat toch vaak een sociale functie omheen. Maar wegens het gebrek aan belangstelling zetten we er niet zwaar op in.”

Waar het college wel op wil inzetten, zijn appartementen, meer sociale en middeldure huur, meer middeldure koop tot 280.000 euro en meer woonruimte voor studenten. Bestaande collectieve woongroepen in Nijmegen zijn De Refter, Iewan en de Stadsnomaden levendige communities.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}