Roep om verlaging snelheid op Nieuwe Ubbergseweg

Roep om verlaging snelheid op Nieuwe Ubbergseweg

NIJMEGEN – Omwonenden van de Nieuwe Ubbergseweg en medewerkers van de school Notre Dame des Anges willen dat de snelheid op de Nieuwe Ubbergseweg, het eerste deel van N325, verlaagd wordt van 80 km/u naar 50 km/u. Zij hebben klachten over verkeersveiligheid, geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Ook wordt een oversteekplaats voor fietsers bij Ubbergseweg als erg onveilig beschouwd. Het is echter de provincie Gelderland, en niet de gemeente Nijmegen die over de weg gaat. Een makkelijke oplossing is niet voorhanden, zegt wethouder Tiemens.

'Verkeer toegenomen'

John Botter woont al tien jaar aan de Nieuwe Ubbergseweg en vertegenwoordigt andere bewoners die verenigd zijn in de kerngroep VSNU N325. ‘De laatste jaren is het verkeer behoorlijk toegenomen, en daarmee ook de overlast. Wij wonen officieel in een gebied waar 63db geluidsbelasting is, maar onze woonkamer valt door de manier van meten nog in 75db-gebied. Als het wegdek nat is, komt er 80 tot 90db binnen. Het geluid komt zelfs boven de televisie uit. Ook mensen die hoger op de bult wonen hebben ontzettend veel geluidsoverlast. Drie jaar geleden heeft de provincie wel gezorgd voor geluidsisolerende maatregelen aan onze woning, namelijk driedubbel glas. Maar het geluid komt van drie kanten en weerkaatst. We hebben zelf een geluidswal neergezet, maar het geluid komt via de bult weer terug.’

Benzinelucht

‘Zomers ruik je de benzinelucht’, vervolgt Botter. ‘Dat lijkt me geen gezonde situatie. Als de snelheid omlaag zou gaan van 80 naar 50 km/u, gaat dit én de geluidsoverlast behoorlijk verbeteren. Op het laatste gedeelte van de Nieuwe Ubbergseweg naar Nijmegen gaat een breed fietspad gecreëerd worden. Het is zonde als die gelegenheid niet wordt aangegrepen om het veiliger te maken.’

Veiligheidsbeleving

Over of de snelheid omlaag moet, zijn niet alle partijen het eens. ‘Uit cijfers blijkt dat dit nauwelijks effect heeft’, zegt VVD-raadslid Maarten Bakker. Zijn partij vraagt zich ook af of er cijfers zijn die de onveiligheid bewijzen, en of het er bewezen onoverzichtelijker is dan elders. ‘Het beste onderzoek is de ervaring van mensen die er het meest mee te maken hebben’, vindt D66-raadslid Rachid el Hafi. ‘Wat is nu het probleem om op dat ‘stukske’ weg de veiligheidsbeleving te vergroten. We hoeven niet altijd te wachten tot iemand wordt aangereden.’

Oversteekpunt

Wat betreft de veiligheid op de Nieuwe Ubbergseweg wordt ook het fietsoversteekpunt bij de Ubbergseweg aangehaald. Medewerkers van Havo Notre Dame des Anges in Ubbergen houden dagelijks hun hart vast over de situatie daar. ‘Zeker 300 van onze leerlingen komen vanuit Nijmegen of de Betuwe’, vertelt beleidsmedewerker van de school Mignon Schoffelmeer. ‘Die maken dagelijks gebruk van deze oversteekplaats. De meesten van hen zijn om 15.00 uit. Op dat moment gaan er dus grote groepen huiswaarts, terwijl auto’s in lange slierten in hoge snelheid over de weg komen. Overstekers moeten lang wachten om in één keer aan de overkant te kunnen komen. De vluchtheuvel raakt snel vol, en de praktijk is dat jongeren in groepsverband niet goed zijn in het inschatten van het daadwerkelijke gevaar. Gelukkig zijn er nog geen ongelukken gebeurd, maar wij vinden voor dit punt 80 km/u echt te veel. Voor het vervolgtraject lijkt ons dit geen probleem.’

Provincie

Dat er iets aan de veiligheid van de oversteekplaats gedaan moet worden, is iets waar de verschillende fracties het over eens zijn. Deze valt echter buiten de bebouwde kom van Nijmegen, waardoor de provincie erover gaat. Die kaatst de bal terug naar de gemeente Nijmegen, waarvan zij graag vernemen dat dit als een prioriteit wordt beschouwd. Toch is het onderwerp in 2014 al met de provincie overlegd, toen er onderhoud aan de weg gepleegd zou worden, vertelt wethouder Harriët Tiemens: ‘We hebben toen de vraag om de snelheid hier te verlagen bij de provincie neergelegd, wetende dat er werkzaamheden aan zaten te komen. Zo’n oversteekplaats op een weg waar 80 km/u gereden wordt is niet wenselijk, al helemaal niet als al die scholieren daar moeten oversteken. Maar de provincie zei: als we dat gaan doen, moeten we de weg gaan reconstrueren tot een 50 km/u-weg en dat past niet in het groot onderhoud wat we van plan zijn.’

Reconstructie

‘Er is niet een hele makkelijke oplossing’, zegt wethouder Tiemens. ‘Een reconstructie is een kostbare ingreep. Verkeerslichten op dat punt worden afgeraden door experts: nu letten overstekers nog op, als iemand door rood licht rijdt, heb je pas echt een knal met grote gevolgen. Wanneer we een 50 km/u-zone willen maken, moet de komgrens daarvoor verlegd worden, en dan is de vraag wie zo’n reconstructie gaat betalen. Niet alleen de provincie, in ieder geval. En daarbij gaan we wél over de komgrens, maar niet over de maximumsnelheid, want de provincie blijft wegbeheerder.’

Klachten aanwonenden

Met de veiligheid van de oversteekplaats als hoofdmoot, lijken de klachten van aanwonenden als Botter wat naar de achtergrond verdreven. ‘Natuurlijk gaat het ook over geluidsoverlast en luchtkwaliteit,’ vindt Tiemens, ‘maar ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat de veiligheid bij de fietsoversteekplaats meer urgentie heeft.’ Het vervolg lijkt nu te worden dat de gemeenteraad een brief stuurt aan de Provinciale Staten waarin om hun medewerking gevraagd gaat worden.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}