Werkdruk Sociaal Team Druten neemt nog altijd toe

Werkdruk Sociaal Team Druten neemt nog altijd toe

DRUTEN – De werkdruk van het Sociaal Team van de gemeente Druten neemt nog steeds toe. Naar verwachting krijgt het Sociaal Team Druten dit jaar bijna 2.000 aanvragen en meldingen te verwerken, tegenover ruim 1700 vorig jaar. Bovendien zijn de aanvragen vaker urgent, complex en intensiever. Inwoners weten het Sociaal Team steeds beter te vinden.

Dat antwoordt het college van B&W op raadsvragen naar aanleiding van de Najaarsnota 2019. De gemeenteraad had gevraagd naar de laatste stand van zaken met betrekking tot de werkdruk van het Sociaal Team.

Extra consulent Sociaal Team

Het college spreekt van een “forse werkdruk” op het terrein van het Jeugdbeleid. “Er wordt alles aan gedaan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Met een gemiddelde van 38 aanvragen per week is dit soms moeilijk te realiseren,” zo zegt het college naar aanleiding van de Najaarsnota.

Het Sociaal Team is sinds 1 oktober uitgebreid met een extra parttime consulent. Dat kost jaarlijks 42.000 euro.

Overschrijding wachttijd vrij stabiel

Op dit moment is de overschrijding van de wachttijd volgens het college vrij stabiel op 0,5 procent. Er zijn 141 aanvragen in voorraad en in 6 gevallen is er sprake van overschrijding. Dit laatste getal fluctueert de laatste maanden van 0 tot 6, aldus het college.

Het sociaal team hanteert als uitgangspunt dat de situatie van een cliënt binnen acht weken volledig in beeld moet zijn en liefst dat er ook al binnen die termijn een besluit is genomen. In zeer veel gevallen lukt dat volgens het college ook.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}