Wet geestelijke gezondheidszorg biedt gemeenten meer opties

Wet geestelijke gezondheidszorg biedt gemeenten meer opties

DRUTEN – De gemeente Druten bereidt zich voor op de nieuwe Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz), die per 1 januari volgend jaar ingaat. De nieuwe wet biedt gemeenten meer verschillende mogelijkheden om mensen op te vangen, die door een ernstige psychische aandoening een gevaar voor zichzelf of voor anderen zijn.

Dat staat in een informatienota van het college van B&W voor de gemeenteraad van Druten, die dinsdag openbaar is gemaakt.

Zorg vanuit thuissituatie

Op dit moment is verplichte opname in een instelling de enige manier om bijvoorbeeld iemand met een ernstige psychose te helpen en het gevaar weg te nemen. De nieuwe wet Wvggz maakt het mogelijk om de verplichte zorg ook poliklinisch of bij iemand thuis te geven.

Dit sluit aan bij het uitgangspunt om zorg en ondersteuning zoveel mogelijk vanuit de thuissituatie te organiseren. De zorgontvanger kan daardoor blijven deelnemen aan de samenleving en houdt contact met familie en vrienden.

Zoveel mogelijk vroegtijdig signaleren

Gedwongen en vrijwillige opname in een instelling blijven ook onder de nieuwe wet mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld bij een onveilige thuissituatie, als er gevaar is voor de omgeving of op verzoek van de cliënt zelf. Opname in een instelling is één vorm van verplichte zorg, want daaronder kan bijvoorbeeld ook worden verstaan het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op de cliënt.

Behalve meer zorg op maat, gaat de nieuwe wet ook uit van vaker vroegtijdig signaleren, zodat iemand al in een vroeg stadium wordt geholpen. Zo kan verplichte zorg en dwang in een later stadium worden voorkomen.

Iedereen kan een melding doen

Op basis van de nieuwe wet kan iedereen die zorgen heeft over iemand uit zijn of haar omgeving een melding doen. Dat kan bijvoorbeeld een familielid, vriend, buurman of hulpverlener zijn. De gemeente moet het mogelijk maken dat alle inwoners zo’n melding kunnen doen. Zo’n melding wordt uiteraard wel door de gemeente gecontroleerd.

Om de nieuwe wet goed te kunnen invoeren, werken alle gemeenten uit de regio Gelderland-Zuid samen. Deze regio bestaat uit Rivierenland en het Rijk van Nijmegen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}