Wethouder: 'College heeft inzicht in financiële situatie woonbooteigenaren'

Wethouder: 'College heeft inzicht in financiële situatie woonbooteigenaren'

NIJMEGEN – Het college heeft inzicht in de hypotheeksituatie van alle individuele eigenaren van woonboten die nu langs de Oostkanaaldijk in Nijmegen liggen en officieel per 1 januari niet meer bewoond mogen worden.

Dat antwoordt wethouder Noël Vergunst op commentaren dat het college de beloofde taxatie van de woonboten niet uitgevoerd zou hebben.

Er ligt een geheim voorstel voor dat door de gemeenteraad in overweging genomen moet worden. De raad moet het onderwerp zelf op de agenda zetten voordat er verder over gesproken kan worden.

Voorstel

Dinsdag werd aan de eigenaren en huurders van de woonboten kenbaar gemaakt dat de oplossing die het college voor ogen gehad, een verhuizing naar Cuijk, niet werkbaar is als definitieve oplossing en dus niet uitgevoerd wordt. ‘Daarop hebben we als college het besluit genomen een financiële vergoeding voor te stellen, omdat we toch een einde aan de onzekerheid willen maken,’ vertelt Vergunst. ‘Dat is op basis van de informatie die we hebben. Een nieuwe taxatie is zinloos, want de waarde van deze ligplaatsen is nu nog maar erg laag. Wanneer we als gemeente overeenstemming hebben over het voorstel, leggen we dat voor aan de eigenaren (niet alle eigenaren zijn ook bewoners, red.). Wordt dat geaccepteerd, dan zullen we een redelijke termijn afspreken voor het vertrek uit de woonboot. Wordt het aanbod afgewezen, dan zullen we op termijn moeten handhaven. Er is voor de eigenaren dan nog wel de optie om in beroep te gaan tegen het handhavingsbesluit, waardoor de termijn mogelijk verder opgerekt wordt.’

Termijn

De ligplaatsen voor de woonboten hebben nooit de bestemming ‘wonen’ gehad. Ondanks pogingen vanuit de gemeente om dit te realiseren, besloot de Raad van State in 2015 definitief dat op deze locatie niet gewoond mag worden. ‘De gemeente heeft toen, ondanks druk vanuit ondernemers in het nabijgelegen industriegebied, gepleit voor uitstel van handhaving tot 1 januari 2019,’ zegt Vergunst. ‘Die termijn is dus al drie jaar bekend. Het is jammer dat wij dan alsnog het verwijt krijgen dat het zo lang duurt allemaal.’

Ruimhartig

De meeste partijen houden zich stil over hoe die financiële compensatie eruit moet zien. John Brom (Stadspartij DNF) heeft er wel een duidelijke mening over: ‘We moeten hier ruimhartig mee omgaan. Dit is zeker een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. Deze mensen moeten niet met een schuld achtergelaten worden. Het geld zal uit de saldireserve moeten komen, want dit is nooit opgenomen in een begroting.’ Over de inzet van de wethouder is Brom wel positief. ‘Ongeacht of ik het ermee eens ben, heeft deze wethouder in deze korte tijd meer gedaan dan de vorige twee wethouders.’

Emotioneel

Bewoners van de woonboten hielden eerder op de avond een emotioneel betoog, waarin de raad gevraagd werd een ‘weloverwogen besluit over onze toekomst te maken’. ‘Acht gezinnen komen in de schuldsanering en de crisisopvang terecht na 1 januari, wanneer er niet meer gewoond mag worden waar wij nu wonen,’ zegt bewoner Mirko Hofman. ‘Zes jaar lang zijn wij teleurgesteld door de gemeente. Nu zouden wij een oplossing krijgen en blijkt het geen oplossing te zijn.’ Een andere bewoonster, overmand door emoties: ‘Mijn man en ik hebben allebei een leuke baan, en ik ben in verwachting. Ik zou gelukkig moeten zijn. Maar ik weet nu niet meer waar mijn kind geboren gaat worden, en waar het kan wonen. We hebben er veel stress van en slapen slecht. Zes en een half jaar geleden hebben wij deze woonboot gekocht op dezelfde manier en voor een zelfde prijs als een gewone woning. Alsjeblieft, raadsleden, kijk naar de daadwerkelijke kosten die nodig zijn om ons schadeloos te stellen en maak een juiste beslissing.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}