Wethouder Nijmegen: ‘Steekproef geluidsisolatie woningen Prins Mauritssingel mogelijk’

Wethouder Nijmegen: ‘Steekproef geluidsisolatie woningen Prins Mauritssingel mogelijk’

NIJMEGEN – Aanwonenden van de Prins Mauritssingel die vermoeden dat de geluidsisolatie van hun woning niet voldoet aan de gemaakte afspraken, kunnen volgens wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) een steekproef laten uitvoeren.

Veel aanwonenden klagen over onder andere geluidsoverlast van de drukke weg, waar volgens velen ook te hard gereden wordt. Geluidsreducerende maatregelen langs de weg zijn mogelijk, maar dan moet de gemeenteraad daar budget voor beschikbaar stellen.

Geluidsoverlast en isolatie

Bewoners van de Lentse Prins Mauritssingel klagen al lange tijd bij de gemeente over hun woonklimaat. Door de drukke weg voor hun deur zou de luchtkwaliteit slecht zijn en de geluidsbelasting bovenmatig. Van de gemeente krijgen zij dan terug dat er aan de gestelde normen voldaan wordt. Metingen vinden er niet plaats; er wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen. In principe zou de geluidsoverlast die binnen in de woningen ervaren worden niet boven de toegelaten 33 decibel moeten zijn. ‘De gevels zijn geïsoleerd op basis van de verwachte verkeersintensiteit in 2020’, zegt Tiemens. ‘In 2018 hebben we geconstateerd dat we nog onder die getallen zitten, en dat de inschatting dus goed is geweest. Maar als bewoners het idee hebben dat dit onvoldoende uitgevoerd is, kunnen we een steekproef doen. Aanvullende isolatiemaatregelen zijn echter wel een zaak tussen de bewoner en de verhuurder of de bouwer van de woning.’ Ook zegt de wethouder toe in gesprek te blijven met de Wijkraad Lent en over de uitkomsten hiervan in het vierde kwartaal te rapporteren aan de gemeenteraad.

Vergroenen

Momenteel wordt gewerkt aan het vergroenen van de weg. Dit moet niet alleen de uitstraling en het leefomgeving verbeteren, maar zou ook dempend kunnen werken voor geluid. ‘Het groenplan is in uitvoering, maar heeft wat vertraging opgelopen door een budgetprobleem en een projectleider die wegging’, vertelt Tiemens. ‘De westkant is vorig jaar aangepakt. Daar zijn bomen gerooid en is er nieuw groen voor in plaats gekomen, waarmee we overigens ook voor een hogere mate aan biodiversiteit zorgen. Dit jaar wordt er gewerkt aan binnenberm van de weg. Hiermee wordt de uitstraling beter en de weg wordt optisch wat smaller, wat kan helpen om mensen minder hard te laten rijden. Volgend jaar pakken we de groenstrook aan de kant van de huizen aan.’

Extra budget nodig voor diffractoren

Andere geluidsreducerende maatregelen, zoals geluidsschermen of diffractoren kunnen eventueel wel getroffen worden langs de weg. ‘Geluidswanden liggen hier niet zo voor de hand, maar die diffractoren leveren op de Neerbosscheweg een winst van 5 decibel op’, zegt de wethouder. ‘In die zin is dat zeker een optie, maar daar is geen ruimte voor in het huidige budget.’ De gemeenteraad zal hier eerst budget voor beschikbaar moeten stellen. ‘Daar kunnen we altijd naar kijken als gesprekken tussen de gemeente en de Wijkraad Lent onvoldoende opleveren’, vindt Volkert Vintges (GroenLinks). De kosten van eventuele voorgestelde maatregelen worden ook in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad terugkoppeld.

Aansporen op handhaven maximumsnelheid

Een op het oog eenvoudige manier om de overlast terug te dringen, is het actief handhaven op de maximumsnelheid van 50 km/h, die veel overschreden wordt. De gemeente gaat hier echter niet over. ‘We zijn erover in gesprek geweest met de politie en het Openbaar Ministerie, maar die zien de noodzaak voor een flitser of trajectcontrole niet, omdat er weinig ongelukken plaatsvinden,’ vertelt Tiemens. GroenLinks neemt zich voor met een motie te komen om het geluid voor die oplossing toch kracht bij te zetten. ‘Als u mee wilt helpen duwen, dan helpt dat misschien een beetje,’ zegt de wethouder. ‘Baadt het niet, dan schaadt het niet.’

Graaf Allardsingel

GroenLinks voorziet soortgelijke problemen met overlast voor de woningen die gerealiseerd worden aan de Graaf Allardsingel. ‘We moeten hier geen herhaling krijgen van de Prins Mauritssingel,’ vindt Vintges. ‘Dat gebied gaan we veel beter inrichten, meer als stadsweg’, zegt wethouder Tiemens. ‘We hebben we geleerd van de Prins Mauritssingel.’ De kans dat die Prins Mauritssingel heringericht gaat worden als een stadsweg, is klein. ‘Dit is een belangrijke verkeersader waar we de capaciteit hard nodig hebben. Het is een belangrijk onderdeel voor de S100 route, die bedoeld is om stad bereikbaar te maken en het gebied binnen de S100 te ontzien.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}