Wethouder verbaasd over weerstand tegen nieuw SSH&-gebouw

Wethouder verbaasd over weerstand tegen nieuw SSH&-gebouw

NIJMEGEN – Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) is verbaasd over de weerstand bij bewoners van de Groenewoudseeg voor het bouwen van studentenhuisvesting op de plaats waar nu nog de GGD gevestigd is. De GGD verhuist zelf naar de Professor Bellefroidstraat.

Klachten

‘Studentenhuisvesting bouwen voor de SSH& is een serieuze optie die wij onderzoeken voor deze locatie,’ zegt de wethouder. ‘We zijn hierover in gesprek gegaan met buurtbewoners, en die geven aan hier niet blij mee te zijn. Er zijn meerdere SSH&-complexen in de directe omgeving daar, maar het was mij nog niet bekend dat men daar hinder van ondervindt. We kennen de klachten natuurlijk wel over de gevolgen van verkamering in de wijken, maar dit is de eerste keer dat het over SSH&-huisvesting gaat. Ik kan me niet vinden in die klachten, maar de discussie over wat te doen op deze vrijkomende locatie loopt nog.’

Verlies bij nieuwbouw

Bij de herontwikkeling van de voormalige GGD-locatie wordt een vergelijkbaar aantal kubieke meters aangehouden voor een nieuw te bouwen gebouw. ‘Een hoog gebouw zou op weerstand van omwonenden stuiten,’ zegt Vergunst. Deze keuze heeft wel financiële gevolgen voor de gemeente, dat eigenaar is van het huidige gebouw en het perceel. ‘Het huidige pand had een boekwaarde van 2,9 miljoen euro. Als we binnen de huidige contouren gaan werken, dan levert ons dat 1,8 miljoen euro verlies, waar we bij een veel groter gebouw winst zouden kunnen boeken.’

Nieuwe locatie GGD

De GGD is al geruime tijd op zoek naar nieuwe huisvesting omdat het huidige gebouw dat wordt gehuurd van de gemeente aan de Groenewoudseweg niet meer aan huidige eisen voldoet. Medio 2017 is door de gemeente een locatie aan de Professor Bellefroidstraat voorgesteld en aangeboden. Zo blijft de GGD in de nabijheid van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) gehuisvest. Omdat het programma van de GGD moeilijk inpasbaar is op de beschikbare kavel en het naastgelegen pand op Professor Bellefroidstraat 22 waar het tandtechnisch laboratorium is gehuisvest beschikbaar kwam, is met de eigenaar overleg gestart om het pand aan te kopen. De aankoopkosten van dit pand zijn lager dan de kosten voor het bouwen van een parkeergarage, die nodig zou zijn als alleen kan worden beschikt over de beschikbare kavel. Een bijkomend gevolg van het erbij voegen van dit kavel is ook dat er meer afstand tussen het nieuwe GGD-gebouw en de woningen aan de Groenewoudseweg komen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}