Wijchen: geen vergoeding Jeugdhulp kind met beperking meer als ouders dit 'op eigen kracht' kunnen

Wijchen: geen vergoeding Jeugdhulp kind met beperking meer als ouders dit 'op eigen kracht' kunnen

WIJCHEN – Wijchen wil jeugdhulp die ouders zelf geven aan hun kind met beperkingen niet meer gaan vergoeden als ouders hier aantoonbaar op eigen kracht voor kunnen zorgen. Een uitzondering is wanneer het geven van de zorg leidt tot ernstige financiële problemen in het gezin.

Centrale Raad van Beroep

Wijchen volgt hiermee een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, die op 17 juli 2019 oordeelde dat de gemeente Zwijndrecht geen persoonsgebonden budget (pgb) hoeft te verstrekken voor de begeleiding van een kind door zijn moeder. Voor het kind in Zwijndrecht was een pgb aangevraagd omdat het zo veel extra begeleiding nodig heeft, dat zijn moeder daarvoor haar betaalde baan moest opgeven. Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente een goede afweging gemaakt van de behoeften van het kind en de draagkracht en belastbaarheid van het gezin. Het feit dat de moeder haar baan heeft opgegeven, is in de ogen van de Centrale Raad van Beroep geen reden om een pgb te verstrekken, aangezien het gezin geen financiële problemen heeft. De uitspraak is volgens de Centrale Raad van Beroep terecht, vanwege het belang van 'eigen kracht' in de Jeugdwet.

Financiële gezinsproblemen

Tot nu toe was gangbaar om bovengebruikelijke hulp die ouders zelf geven aan hun kind met beperkingen op uurbasis te vergoeden. Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep volgt dus dat deze hulp onder de wettelijke afwijzingsgrond ‘eigen kracht’ kan vallen. Basis hiervan is de wettelijke verplichting van ouders om voor hun kind te zorgen. "Als een ouder in staat en beschikbaar is om de zorg zelf te geven, is financiering hiervan in de vorm van een pgb op uurbasis niet nodig, tenzij het geven van de zorg leidt tot ernstige financiële gezinsproblemen", laat het Wijchense college weten. "Belangrijk hierbij is dat de gemeente dit zorgvuldig onderzoekt. Hiertoe is een stroomschema gemaakt waarbij vier vragen zijn geformuleerd waardoor zicht komt op de hulp die ouder(s) kunnen bieden zonder dat dit tot problemen leidt. Het stroomschema moet de consulenten van het Sociaal Wijkteam een duidelijk handvat geven voor de boordeling van de eigen kracht van ouders."

Forse bezuinigingsopdracht

De maatregel moet bijdragen aan de forse bezuinigingsopdracht van de gemeente Wijchen, die met begrotingstekorten kampt. "Het stroomschema zal leiden tot minder toekenningen voor een Pgb aan ouders voor de zorg die zij zelf aan hun kind geven." Toch erkent het college ook de risico’s van deze keuze. "De vaststelling van deze beleidsregel kan leiden tot een toename van het aantal bezwaarschriften."

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}