Wijchen handhaaft flexibel op recreatiepark Wighenerhorst

Wijchen handhaaft flexibel op recreatiepark Wighenerhorst

WIJCHEN – De gemeente Wijchen gaat flexibel te werk bij het handhaven tegen mensen die permanent op recreatiepark Wighenerhorst bij Alverna wonen. Wanneer bewoners meewerken en inzet tonen om 'de overtreding te beëindigen', dan is de gemeente eventueel bereid om de bewoners daarvoor meer tijd te geven. De zogeheten begunstigingstermijn wordt dan verlengd.

In een persverklaring kondigt de gemeente aan maatwerk te zullen bieden aan individuele gevallen op het recreatiepark. Het college van B&W stelt dat men bij het handhavend optreden “de menselijke maat” zal hanteren. Bewoners en huisjeseigenaren worden uitgenodigd om mee te denken over een oplossing.

Vier bijzondere situaties

Volgens de gemeente zijn twintig bewoners, die vallen onder overgangsrecht van het bestemmingsplan, inmiddels elders gehuisvest. In vier situaties waarbij sprake is van inwoning, wordt er niet gehandhaafd. Daarnaast spreekt de gemeente in één geval over een schrijnende situatie.

Bij de vier bijzondere situaties komt het recht op gezinsleven ter discussie te staan. Dat wil zeggen: Er is een situatie ontstaan waarbij één persoon in de recreatiewoning mag blijven wonen, maar andere bewoners niet. In drie gevallen zijn er ook kinderen aanwezig. De vier gezinnen zijn door de gemeente in een persoonlijk gesprek bijgepraat over de situatie.

Handhaving is onderdeel Ariadne-project provincie

De gemeente heeft in maart dit jaar samen met provincie en politie een grote controle uitgevoerd op Wighenerhorst. Deze algehele controle maakt deel uit van het Ariadne-project van de provincie.

Door de controleactie heeft de gemeente inzicht gekregen hoe de 109 recreatiewoningen worden gebruikt. Vervolgens is men gaan handhaven op situaties die strijdig zijn met het bestemmingsplan, zoals permanente bewoning.

Slechts 7 procent woningen recreatief gebruikt

Uit de controle kwam naar voren dat 51 procent van de recreatiewoningen wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan. Ongeveer een derde van de bewoning viel onder het overgangsrecht. Slechts 7 procent van de recreatiewoningen werd daadwerkelijk recreatief gebruikt. Verder moet nog zo’n tien procent van de woningen nader worden onderzocht.  

Alle eigenaren van wie de woning in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt, hebben van de gemeente gehoord dat er wordt gehandhaafd. Tot maart 2020 kan men daarover een brief ontvangen van de gemeente. Handhaving is volgens de gemeente een doorlopend traject.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}