Wijchen heeft over 2018 financieel overschot van 3,3 miljoen

Wijchen heeft over 2018 financieel overschot van 3,3 miljoen

WIJCHEN – De gemeente Wijchen heeft over vorig jaar ruim 3,3 miljoen euro overgehouden. Dat maakte wethouder Geert Gerrits van financiën woensdag bekend. Hij zei tevreden te zijn dat de Jaarrekening 2018 een positief resultaat laat zien van ruim 3,3 miljoen. Het resultaat is daarmee 1,2 miljoen euro hoger dan eerder was geraamd.

Het college van B&W heeft besloten om 1,2 miljoen van het financiële overschot door te schuiven naar 2019 voor lopende zaken. De overige 2,1 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente.

Overbodig vastgoed en groenstroken

Het overschot op de begroting is volgens wethouder Gerrits vooral te danken aan de verkoop van overbodig vastgoed en groenstroken. Daarnaast zijn er extra leges opbrengsten.

Wijchen heeft net als veel andere gemeenten een tekort op de jeugdzorg. Voor 2018 werd dat tekort nog grotendeels gecompenseerd door een eenmalige bijdrage van het rijk voor de jeugdzorg-tekorten in 2016 – 2017, zo meldt de wethouder.    

Volgens het college van B&W is men er in geslaagd de financieel gezonde koers voort te zetten en het voorzieningenniveau voor Wijchen op peil te houden, of waar mogelijk te verbeteren.

Geld reserveren voor toekomst

Wethouder Gerrits wijst op het belang van het reserveren van geld voor de toekomst. Die financiële ruimte is volgens hem hard nodig om de tekorten op de jeugdzorg op korte termijn te kunnen afdekken.

“We ontvangen voor deze taken gewoon te weinig geld van het rijk. Dit geldt eveneens voor de bijstandsuitkeringen. Dit betekent dat we ook in de komende jaren moeten putten uit onze financiële reserves, aldus Gerrits. Op donderdag 4 juli behandelt de gemeenteraad van Wijchen de Jaarrekening 2018. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}