Wijchen moet op zoek naar besparingen en aanvullende inkomsten door structurele tekorten

Wijchen moet op zoek naar besparingen en aanvullende inkomsten door structurele tekorten

WIJCHEN – Wijchen moet op de komende maanden zoek naar nieuwe manieren om te kosten te besparen en aanvullende inkomsten te genereren. Het college geeft aan vanaf 2022 structurele tekorten te verwachten en wijt dit aan het ontvangen van te weinig geld van het Rijk om taken zoals de jeugdzorg en de bijstand uit te voeren. Extra bezuinigingen worden niet uitgesloten.

Structurele tekorten

De Perspectiefnota van de gemeente Wijchen laat voor 2021 nog een sluitende begroting zien, maar vanaf 2022 worden structurele tekorten verwacht. ‘We ontvangen nog steeds te weinig geld van het Rijk om taken zoals de jeugdzorg en de bijstand uit te voeren’, laat het college weten. ‘Uitgangspunt van het college is dat we nieuwe taken die op ons afkomen, uitvoeren binnen de middelen die we daarvoor van het Rijk krijgen. Maar net als in veel andere gemeenten zien we ook in Wijchen een tekort op de jeugdzorg en Wmo. Uit voorzorg gaat het college daarom de komende maanden op zoek naar mogelijkheden voor zowel kostenbesparingen als aanvullende inkomsten. Ook bezuinigingen worden niet uitgesloten.’

'Pittige opgave'

"We bevinden ons in een onzekere periode", zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). "Niet alleen vanwege de gevolgen van corona, maar vooral doordat het Rijk de geldkraan voor kleinere gemeenten steeds verder dicht lijkt te draaien. Daarnaast blijft het tekort op de uitvoeringkosten van de Jeugdzorg ons zorgen baren. Al met al ligt er een pittige opgave voor de komende jaren. Hoofddoel is om financieel gezond te blijven. Daarmee kunnen we vasthouden aan onze koers en ruimte houden om te investeren in zaken die we samen belangrijk vinden."

Onder toezicht van de provincie

De gemeente Wijchen is volgens Gerrits dus financieel gezond en blijft daar de komende tijd hard aan werken, zo laat het college weten. Voor tekorten die door de coronacrisis zijn ontstaan, rekent de gemeente wel op de steun van de hogere overheden. Eerder werd echter al bekend dat Wijchen het boekjaar 2019 afsloot met een negatief saldo op de begroting van 1,2 miljoen euro. De gemeenteraad besloot daarom al eerder een forse bezuiniging op de Jeugdhulp en Wmo noodzakelijk was. Daarna bleek dat de bezuinigingsdoelen door de coronacrisis en financiële hulp voor zorgaanbieders niet in de nabije toekomst gehaald zouden worden. De gemeente Wijchen staat onder het 'repressief toezicht' van de provincie Gelderland. 

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}