Wijchen overweegt goedkoper busvervoer voor minima

Wijchen overweegt goedkoper busvervoer voor minima

WIJCHEN – De gemeente Wijchen overweegt de mogelijkheid van goedkoper busvervoer voor mensen met lage inkomens in het armoedebeleid. In Nijmegen werd dit in januari ingevoerd. Het Wijchense college geeft wel aan goedkoper busvervoer niet als noodzakelijk te beschouwen om de participatiemogelijkheden van ‘de hele groep Wijchenaren met een minimuminkomen’ vergroten.

Participatie

‘Het goedkoper maken van vervoer maakt het in een groot aantal gevallen eenvoudiger om ‘mee te doen’, bijvoorbeeld in het ontmoeten van vrienden en familie in de regio’, laat het college weten. ‘Wij leggen in ons beleid nu, onder andere voor mensen in de Participatiewet, de nadruk meer op direct ‘meedoen’ door de ondersteuning die onze participatiecoaches bieden. Ook in ons project ‘Wijchen Werkt’ ondersteunen wij het meedoen in de Wijchense samenleving. Wij zien het goedkoper maken van busvervoer niet als noodzakelijke voorwaarde voor de hele groep Wijchenaren met een minimuminkomen om hun participatiemogelijkheden te vergroten.’

Armoedebeleid

Toch neemt het college de mogelijkheid van goedkoper busvervoer voor mensen met lage inkomens wel mee in haar overwegingen. ‘Wij betrekken dit bij onze integrale afweging omtrent het te voeren armoedebeleid. Dit bieden wij voor de zomer aan de gemeenteraad aan.’

Nijmegen

Vanaf 1 januari 2020 kunnen mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum in Nijmegen voor 15 euro per jaar met de bus reizen tijdens de daluren. Tegelijkertijd wordt ook de huidige vrij reizenkaart voor 65-plussers afgeschaft. Mensen in deze categorie die niet onder de minima vallen, kunnen via Connexxion voor 49 euro per jaar gaan reizen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}