Wijchen trekt bovengrens starterslening op, lenen kan nu ook bij kopen corporatiewoning

Wijchen trekt bovengrens starterslening op, lenen kan nu ook bij kopen corporatiewoning

WIJCHEN – De gemeente Wijchen gaat de maximale koopsom van een woning voor het aanvragen van een starterslening optrekken naar 250.000 euro. Ook bij het kopen van een corporatiewoning kan voortaan gebruik worden gemaakt van de regeling. Het is echter niet zo dat men hierdoor méér kan lenen.

Starterslening

De gemeente Wijchen biedt sinds 2015 de starterslening aan. Met deze regeling kunnen starters op de woningmarkt extra financieringsmogelijkheden krijgen om hun eerste woning te kopen, als aanvulling op de reguliere hypotheek bij de bank. Sinds de start in 2015 zijn er ruim 100 startersleningen verstrekt. De maximale koopsom is in Wijchen sinds het instellen van de regeling in 2015 vastgesteld op 216.981 euro. Intussen zijn de woningprijzen gestegen en is het aanbod in Wijchen onder de 216.000 euro fors afgenomen. “We reageren hiermee op de beweging die plaats heeft gevonden op de woningmarkt", zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). "Met het verhogen van de maximale koopsom naar 250.000 verruimen we de kansen voor starters op de woningmarkt." Dat is echter niet de enige reden voor de aanpassing. In het kader van de samenwerking van de gemeente Druten is dit ook een harmonisatie van het beleid.

Corporatiewoningen

De regeling geldt nu ook voor corporatiewoningen. In Wijchen waren voorheen de te koop staande woningen van de woningcorporaties uitgesloten van de regeling. “Juist woningcorporaties zijn in het goedkope koopsegment een belangrijke verkopende partij”, zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “De nieuwe verordening maakt het mogelijk ook bij de aankoop van een corporatiewoning een starterslening aan te vragen.” Dit is ook noodzakelijk voor de gemeente Wijchen om gebruik te kunnen maken van een provinciale bijdrage van 50 procent bij elke lening. “Als wij 30.000 euro uitlenen, dan draagt de provincie daar 15.000 euro aan bij. Dit betekent dat we dubbel zoveel starterleningen kunnen verstrekken.”

Niet méér geld lenen

Een verhoging van de prijsgrens betekent echter niet dat de gemeente per starterslening meer uitgeeft. Het uit te lenen bedrag voor de starterslening blijft maximaal 20 procent van de koop- of aanneemsom met een maximum van 36.500 euro. Dit is een strategische keuze, zegt Gerrits. "We willen zo veel mogelijk starters een duw in de rug geven om toch tot de woningmarkt toe te treden. Als je het maximaal te lenen bedrag vergroot, kun je daardoor minder mensen helpen. We hebben daar de middenweg in gezocht en denk ook gevonden. Bovendien werd de afgelopen periode lang niet altijd het maximale bedrag aangevraagd. Een kleiner duwtje in de rug volstaat vaak dus ook."

Te weinig betaalbare woningen

De starter heeft het moeilijk op de woningmarkt, weet ook Gerrits.  “Er zijn te weinig betaalbare woningen. Met een tiental kleine en grote bouwprojecten proberen we deze achterstand in te lopen. Maar dat kost tijd. Voorlopig hebben starters het nog moeilijk op de woningmarkt. Met de starterslening hopen we hen een duwtje in de rug te geven.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}