Wijchen wil meer kleine sociale koopwoningen

Wijchen wil meer kleine sociale koopwoningen

WIJCHEN – Het college van B&W van Wijchen wil een gereduceerde grondprijs hanteren om kleine sociale koopwoningen te realiseren. Daarbij wordt uitgegaan van een maximale prijs van 120.000 euro. Dit zijn woningen met name bedoeld voor starters en dat past in de gemeentelijke woonvisie ‘Thuis in Wijchen’, zo stelt het college.

Verder wil het college de grondprijzen verhogen met 5 procent, zo staat in een nota waar de gemeenteraad nog over moet praten.

In de lift

Het college wijst er op dat de huizenprijzen weer in de lift zitten. Volgens het CBS zijn de huizenprijzen in Gelderland de afgelopen twee jaar gestegen met zo’n 17 procent. Aangezien de grondprijzen minder zijn gestegen, kiest het college voor een verhoging met 5 procent. Dit gebeurt mede om in lijn te blijven met de omliggende gemeenten.

Wijchen wil ook de realisatie van middeldure huurwoningen tot circa 900 euro per maand stimuleren. Daarnaast houdt de gemeente gereduceerde grondprijzen voor sociale huurwoningen in stand.

Tien procent korting

Dankzij het hanteren van een lagere grondprijs is het naar mening van het college mogelijk om kwalitatief goede huurwoningen te bouwen voor de doelgroep. Daarnaast wil men een korting van 10 procent handhaven voor vrije sectorkavels in de kleine kernen. Dat zijn alle kernen behalve de hoofdkernWijchen zelf. De nieuwe grondprijzen gelden vanaf begin dit jaar.

Wijchen telt momenteel een woningvoorraad van ruim 17.500 woningen. In de jaren 2017 – 2027 moet Wijchen naar schatting zo’n 1100 extra woningen realiseren, aldus de Lokale uitvoeringsagenda wonen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}