Wijchen wil schuiloverkappingen toelaten voor wachtrijen door coronamaatregelen

Wijchen wil schuiloverkappingen toelaten voor wachtrijen door coronamaatregelen

WIJCHEN – Het Wijchense college wil de mogelijkheid bieden aan winkeliers, horecaondernemingen en instellingen om een schuiloverkapping te maken bij de ingang van hun pand. Vanwege de coronamaatregelen mag maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd binnen zijn. Met een schuiloverkapping kunnen mensen buiten droog wachten tot ze naar binnen kunnen.

Weersomstandigheden

“In verband met de huidige crisissituatie door COVID-19 is door verschillende partijen de wens naar voren gebracht om tijdelijke schuilvoorzieningen te plaatsen bij onder andere winkeliers, zorg- en gelijkwaardige instellingen, afhaalrestaurants, snackbars en horecaondernemingen”, laat burgeemester Marijke van Beek (PvdA) weten. “Deze wens komt voort uit het feit dat de weersomstandigheden komende maanden verslechteren en ondernemers slechts een beperkt aantal personen in hun bestaande ruimten mogen toestaan door de coronamaatregelen. Door het plaatsen van tijdelijke schuilvoorzieningen hoeven mensen die wachten om naar binnen te mogen niet in de wind en regen te staan.”

Criteria

Wel worden aanvragen voor schuiloverkappingen beoordeeld op basis van bepaalde criteria. Zo moeten de routes van calamiteitendiensten vrij blijven en de toegankelijkheid van de stoep en naastgelegen percelen gewaarborgd blijven. Daarnaast moet er draagvlak bij direct omwonenden bewezen kunnen worden. "Dat is aan de aanvrager zelf", zegt Van Beek. "Handtekeningen verzamelen werkt daarvoor het beste, want dan kan discussie in de toekomst vermeden worden." De aanvrager moet een bouwtekening van de bestaande en gewenste situatie met maatvoering aanleveren. Ook moet informatie over de constructie, materialen en verankering overlegd worden. Uiteraard moet ook de noodzaak en het beoogd gebruik gemotiveerd worden. Aanvragen die correct ingediend worden kunnen snel behandeld worden, gemiddeld binnen maximaal vier weken.

Overkapping zitgelegenheid

Het college is wel terughoudend wat betreft het toelaten van overkapping voor zitgelegenheid. “Aan tenten of dergelijke bouwwerken met zitgelegenheid zijn meer risico’s en aandachtspunten gebonden. Zo is het vrijwel niet mogelijk een tent tegen de gevel te plaatsen in verband met brandveiligheidseisen en dienen deze constructies dusdanig stevig te zijn dat deze niet verwijderd moeten worden bij slechte weersomstandigheden. Bovendien hebben deze bouwwerken ruimtelijk een veel grotere impact op omwonende en andere belanghebbenden. Denk hierbij niet alleen aan zicht, maar ook geluid. Daarom nemen we hierin een terughoudende grondhouding aan. Slechts als aan alle brandveiligheids-, technische en andere eisen wordt voldaan, kan medewerking verleend worden", laat het college weten. Over het eilandterras op de Markt in Wijchen is nog discussie gaande. De horeca daar moet samen met marktondernemers en vertegenwoordigers van city management tot een gezamenlijk plan komen voor de toekomstige invulling hier. "Hier heeft men mee ingestemd", zegt Van Beek. "Als er plan ligt, kunnen wij beoordelen of we daar toestemming voor gaan verlenen."

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}