Wijchen zet bijl aan jeugdhulp en Wmo om fors tekort te dichten

Wijchen zet bijl aan jeugdhulp en Wmo om fors tekort te dichten

WIJCHEN – Wijchen voert stevige maatregelen door om een tekort van 1,7 miljoen euro op de zorgbudgetten voor jeugdhulp en Wmo. De maatregelen zijn ‘pijnlijk maar noodzakelijk’, vindt zowel het college als de gemeenteraad. Het opvoeren van wachtlijsten als bezuinigingsmaatregel deed nog enig stof opwaaien, maar de avond werd vooral spannend omdat wethouder Titus Burgers (PvdA) een motie van wantrouwen te verduren kreeg.

Aanleiding

De gemeente Wijchen heeft in 2018 en 2019 te maken met verder oplopende tekorten op de zorgbudgetten voor jeugdhulp en Wmo. Met name op het onderdeel Jeugd overstijgen de kosten van het zorggebruik structureel de beschikbare middelen. Het actuele verwachte uitgavenniveau 2019 voor de zorgkosten van jeugdhulp en Wmo, is op totaalniveau 15,0 miljoen (in 2018 was dit 13,3 miljoen). Dit terwijl het beschikbare budget voor deze onderdelen in de begroting 2020 van de gemeente Wijchen 13,3 miljoen bedraagt. Voor het lopende begrotingsjaar 2020 betekent dit dat 1,7 miljoen moet worden bezuinigd om uit te komen binnen de beschikbare middelen. ‘Voor de jaren erna ligt nog een forsere opgave’, laat het college weten.

Pijnlijk maar noodzakelijk

Eerder genomen maatregelen blijken niet voldoende zijn om het grote probleem op te lossen. ‘Het invoeren van deze maatregelen is hard en pijnlijk maar beslist noodzakelijk om uit te komen binnen het beschikbare budget’, laat het college weten. ‘De middelen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld zijn niet toereikend. Dit maakt dat de gemeente Wijchen geen andere mogelijkheid heeft dan maatregelen te treffen die ook haar inwoners raken.’

‘Terug naar waar we het voor begroot hebben’

‘We willen de deur aan de voorkant iets meer dichtzetten’, zegt wethouders Burgers. ‘Hoe meer we kunnen voorkomen, hoe minder we gebruik hoeven te maken van de budgetplafonds. Het doel is om de zorg op de lange termijn betaalbaar te houden. We moeten terug naar waar we het voor begroot hebben. We kunnen het ons als gemeente niet permitteren om ieder jaar zoveel bij te leggen. Als het geld op is, kunnen we geen nieuwe gevallen meer aannemen. Uiteraard blijft er bij grote noodzaak, zoals een jongere in psychische nood, wel zorg.’

Maatregelen

Het terugdringen van het kostenniveau op Jeugdhulp en Wmo in 2020 met minstens 1,7 miljoen gaat de gemeente bewerkstelligen door middel van een aantal maatregelen.

  • Het verbeteren en stringenter toepassen van triage moet leiden tot een reductie van de kosten van de toegekende voorzieningen.
  • Het invoeren van budgetplafonds voor leveranciers moet voor een vermindering van het aantal gebruikers zorgen, evenals een beperking van de duur en intensiteit van indicaties.
  • Ook wil het college door middel van wachtlijsten het zorggebruik proberen te beperken. ‘Een wachtlijst is functioneel omdat burgers gedurende de wachttijd zelf alternatieven moeten vinden, waar nodig. Mogelijk vinden ze die in het vrij toegankelijk aanbod.’
  • Verder wil het college de kwaliteitseisen gaan aanscherpen. ‘Op die manier worden leveranciers medeverantwoordelijk gemaakt voor beleidsdoelstellingen die leiden tot besparingen.’
  • Het college wil ook de kosten van personeelskosten voor het sociale wijkteam verminderen door medewerkers rechtstreeks in dienst te nemen.
  • Ook wordt het aanbod van Wmo-producten aangepast om kosten te reduceren, door bijvoorbeeld dubbele verstrekkingen (bv. rolstoel én een aangepaste fiets) te beperken, specialistische begeleiding maar voor een beperkte tijd in te zetten en scootmobielen en elektrische rolstoelen bij geen gebruik terug te nemen.

Sommige van de maatregelen zijn al ingegaan, laat wethouder Titus Burgers weten.

Tekst gaat verder onder het geluidsbestand

Wachtlijsten

De raad diende een zes amendementen in op het voorstel en drie moties. ‘Daarin herken ik de mate van urgentie terug’, zegt wethouder Burgers. Een pijnpunt bleek de inzet van wachtlijsten als maatregel. Wachtlijsten die er nu al zijn, benadrukken meerdere fracties. ‘Dit is geen middel om tot kostenbesparing te komen’, vindt Johan de Kievit (Sociaal Wijchen). ‘Het is bijna als pervers op te vatten’, vindt Kees van Galen (D66). ‘het riekt naar verelendung, het zo erg maken voor mensen dat ze wel moeten reageren. Er zijn al grote wachtlijsten. Die extra stimuleren zou je niet als maatregel willen moeten benoemen.’ Het commentaar doet wethouder Burgers pijn. ‘We gaan werken met plafonds’, legt de wethouder uit. ‘Dat zou kunnen leiden tot wachtlijsten. Die kunnen ook functioneel zijn, omdat mensen dan andere oplossingen gaan zoeken. Dat betekent niet dat wij bewust wachtlijsten gaan creëren om mensen te dwingen andere kanten op te gaan.’

Gesprekken

In 2020 zijn vier informatiebijeenkomsten met de raad gepland. De raad wordt actief dan geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen. De gemeenteraad sprak bij wijze van een motie met elkaar af om voorafgaand aan de informatiebijeenkomsten die het college wil organiseren voor de raad over de kwestie zelf gesprekken te organiseren rond thema’s met betrokkenen. Zo hoopt men om bruikbare kwalitatieve informatie te verkrijgen. ‘De oplossingen liggen op het niveau van de samenleving’, zegt Karin Hoogteijling (CDA). ‘Er is een steeds hoger gebruik van zorg en de problemen van mensen die aan de zijlijn staan escaleren, wat alleen meer kosten met zich mee brengt.’ ‘Een paar jaar geleden hebben we als raad ook samen geprobeerd om de reacties van inwoners te peilen’, zegt Kees van Galen (D66).  ‘Het is goed om een nieuwe inspanning te doen, niet alleen naar burgers toe, maar ook naar leveranciers.’ Ook Kernachtig Wijchen is blij met het initiatief: ‘Zo kunnen we verhalen ophalen uit de samenleving, de verhalen achter de cijfers, die als onderbouwing voor onze besluiten gebruiken’, aldus raadslid Rob Albersnagel. Wethouder Titus Burgers spreekt ook zijn waardering uit: ‘Erg sterk van de raad om hiermee te komen.’

Motie van wantrouwen

Een oproep om voor nulmetingen te zorgen op alle gebieden waarop maatregelen plaatsvinden zorgde voor opschudding: wethouder Titus Burgers krijgt na een lange schorsing van de raadsvergadering een motie van wantrouwen aan de broek van de gehele oppositie, omdat hij zijn woord niet zou nakomen om hiervoor te zorgen en niet het dossier tot een goed einde zou kunnen brengen met de situatie rond Rondom Wijchen meegenomen. In november 2019 kreeg hij al ook een motie van afkeuring tegen zich. Beide keren werden de moties door gebrek aan steun bij de coalitiepartijen niet aangenomen.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}