Wijchense accommodaties vooral gerund door vrijwilligers

Wijchense accommodaties vooral gerund door vrijwilligers

WIJCHEN – De exploitatie van het maatschappelijk vastgoed in de gemeente Wijchen is alleen mogelijk dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Zij maken het mogelijk dat beheer en onderhoud van de betrokken gebouwen en accommodaties kan plaatsvinden tegen aanvaardbare kosten.

Volgens het college van B&W gaat het daarbij onder andere om de besturen van de dorpshuizen.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college de uitgangspunten geformuleerd voor het vastgoedbeleid van de gemeente Wijchen. In de nota Vastgoedbeleid wordt uitgegaan van vier soorten vastgoed: maatschappelijk vastgoed, beeldbepalend vastgoed, commercieel vastgoed en strategisch vastgoed.

Grip houden op kosten

Een van de uitgangspunten van het beleid is proberen om grip te houden op de kosten en opbrengsten. Een ander uitgangspunt is dat het college de verantwoordelijkheid voor exploitatie en dagelijks beheer van het vastgoed zo veel mogelijk wil neerleggen bij externe exploitanten.

Een andere punt van beleid is dat de exploitant meestal van de gemeente een subsidie voor de beheerskosten krijgt. Vanaf een zekere afstand houdt de gemeente vervolgens de financiële en maatschappelijke resultaten in de gaten.

Extra kosten door verduurzamen van vastgoed

Door het gemeentelijk vastgoedbeleid duidelijk te formuleren, ontstaat er een helder kader hoe Wijchen wil omgaan met de vastgoedportefeuille, zo stelt het college. De gemeente Wijchen heeft om meerdere redenen vastgoed in eigendom. Zo kan men er bijvoorbeeld voor zorgen dat beeldbepalende gebouwen binnen de gemeente goed worden onderhouden.

Vooralsnog heeft het nieuwe vastgoedbeleid geen financiële consequenties. Het verduurzamen van het vastgoed brengt wel extra kosten met zich mee. Daarvoor komt het college nog met aparte voorstellen naar de gemeenteraad.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}