Wijchense raad krijgt voor- en nadelen fusie met Druten voorgelegd

Wijchense raad krijgt voor- en nadelen fusie met Druten voorgelegd

WIJCHEN – De Wijchense gemeenteraad krijgt in april een uiteenzetting van de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie met de gemeente Druten te zien. Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA riepen hiertoe op in een motie. De werkorganisaties van beide gemeentes zijn al gefuseerd. Het CDA had bezwaar met de motie, die buiten de orde ingediend werd en daardoor een ‘onnodige’ urgentie aan het onderwerp geven.

Niet voldoende informatie

De evaluatie van de fusie van de werkorganisaties van Wijchen en Druten wordt in maart aangeboden aan de raad. Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA vinden dit een aanleiding om meer informatie over een bestuurlijke fusie te vragen en dienden daarom een motie in, die aangenomen werd. ‘Er een debat is ontstaan over een mogelijke bestuurlijke fusie met de gemeente Druten’, vinden de indieners Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA. ‘In de media berichten verschijnen zonder dat inhoudelijke informatie beschikbaar is. Een aantal fracties brengt hun standpunt naar buiten zonder dat alle voors en tegens besproken zijn. Een discussie moet gaan op basis van inhoudelijke argumenten. Op dit moment is er niet voldoende informatie voorhanden over wat de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie voor onze inwoners zijn. Daarom willen wij een duidelijke en heldere uiteenzetting te geven van de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie, waarbij vooral gekeken wordt naar het Wijchense inwonersbelang. Ook moet er gekeken worden naar welke mogelijkheden er zijn voor draagvlakmeting.’

Geen urgentie

Het CDA is niet te spreken over de haast die er voor haar gevoel achter een eventuele fusie gezet wordt. ‘Een motie buiten de orde betekent dat het om iets urgents gaat. In de verkiezingsprogramma’s van deze partijen stond helemaal niks over een fusie tussen Wijchen en Druten. Kernachtig Wijchen zet hier nu de deur voor open. Wat is de urgentie? Dit is het allergrootste besluit dat je als gemeenteraad kunt nemen, dat moet juist niet versneld worden.’ Ook Arnold van Kuppenveld (Wijchen Lokaal) vindt dat het te vroeg komt. ‘Laten we eerste de evaluatie van de fusie van de werkorganisaties bekijken.’ Johan de Kievit (Sociaal Wijchen) vindt het juist wél tijd. ‘Je moet een keer beginnen met het nadenken hierover. Ik ben ook vóór deze fusie.’

Tekst gaat verder onder het geluidsbestand

Feiten scheiden van aannames

Scheidend burgemeester Hans Verheijen reageert namens het college positief op de motie. ‘Ik begrijp de behoefte van de indieners goed. We willen diepgaand het gesprek met elkaar voeren en daarbij ook de mogelijkheden voor draagvlakmeting bekijken. Het is nodig om dit soort vraagstukken de feiten te kunnen scheiden van aannames. We weten allemaal waar emoties toe leiden. U moet als gemeenteraad pas een besluit nemen over zoiets als u helemaal overtuigd bent.’ Verheijen zegt namens het college toe dat in april verslag uitgebracht wordt aan de raad.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}