Wijchense raad wil meer actie benutten bedrijventerreinen voor zonne-energie

Wijchense raad wil meer actie benutten bedrijventerreinen voor zonne-energie

WIJCHEN – De Wijchense gemeenteraad wil meer actie van het college op het benutten van bedrijvendaken en bedrijventerreinen in het realiseren van zonnevelden. Het college moet een voorlichtingscampagne voor bedrijven starten en eigenaren van tenminste tien grote bedrijfsdaken uitnodigen om tot een convenant te komen. Ook wil de raad dat het Waterschap Rivierenland zonnepanelen op water op de retentievijvers bij bedrijventerrein Bijsterhuizen mogelijk maakt.

Ondernemers

De gemeente Wijchen wil zelf haar steentje bijdragen aan de energietransitie door de realisatie van zonnepanelen op haar eigen gemeentelijke gebouwen. Ook wil men in 2023 tenminste 30 ha aan zonneparken gerealiseerd hebben. Ondernemers kunnen daarin individueel en in gezamenlijkheid een sleutelrol vervullen, vinden de gemeenteraad. Een bijna raadsbrede motie werd aangenomen om een voorlichtingscampagne voor bedrijven te starten over het plaatsen van zonnepanelen op hun daken en de eigenaren van tenminste tien grote bedrijfsdaken uit te nodigen voor overleg met de wethouder om te komen tot een convenant. Daarbij moet de gemeente gebruikmaken van deskundigen die bedrijven kunnen ontzorgen.

Bijsterhuizen

D66, Kernachtig Wijchen en VVD, willen dat de gemeente de mogelijkheden op bedrijventerreinen proactief betrekt bij de uitvoering van de visie op zonne-energie en passende initiatieven steunt. Op één locatie, bedrijventerrein Bijsterhuizen, zijn concrete plannen voor zonnepanelen op water op de retentievijvers, waarvoor volgens de indieners aan de voorwaarden wordt voldaan. Het Waterschap Rivierenland ziet echter beren op de weg. ‘Eén van de problemen voor het waterschap is het onderhoud van de retentiebekkens’, zegt wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen). ‘Zij vinden nu dat we moet wachten op een evaluatie.’ De raad roept het college op in het volgende overleg het waterschap te verzoeken mee te werken aan plaatsing van zonnepanelen van bedrijventerrein Bijsterhuizen.

Waterschap

Volgens Kees van Galen (D66) is het gevoel van urgentie om dit soort initiatieven mogelijk te maken wel degelijk groeiende binnen het waterschap. Paul van Gent, fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren bij het Waterschap Rivierenland, gaat het college van het waterschap vragen stellen over de kwestie. ‘In principe moeten we het natuurlijk toejuichen als gemeentes meer duurzame energie willen opwekken. Bij 'zon op water' zien we wel dat natuurbeschermingsorganisaties kritisch zijn over mogelijke gevolgen voor dieren. Daar moeten we natuurlijk alert op zijn. Als alle daken al vol liggen en er blijft een energievraag over, dan zou het zonde zijn als het waterschap zonder goede reden dwarsligt.’

Draagvlak

Het CDA diende twee amendementen die opriepen tot het beter verankeren van participatie rondom zonneveldprojecten in de gemeente, en te eisen dat minimaal 50 procent van het zonneveld lokaal eigendom moet zijn en dat de initiatiefnemer voor een plan voor een zonneveld een bijdrage betaalt van minimaal een halve tot een hele euro per opgewekte MWh aan een op te richten omgevingsfonds. De partij wilde hiermee meer draagvlak creëren onder inwoners. ‘Burgers moeten niet alleen lasten maar ook lusten krijgen’, vindt raadslid Jan Peters Sengers. Andere partijen vinden dat zulke verplichtingen juist remmend werken op het vinden van initiatieven. Dat vindt ook wethouder Titus Burgers (PvdA): ‘Dit verplichten is niet verstandig.’ De amendementen konden daarom ook niet op voldoende steun rekenen en werden ingetrokken. ‘Jammer’, vindt Peters Sengers. ‘We hopen wel dat de wethouder het meeneemt in het beleid.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}